Göm menyn

Äldre allmänna studieplaner för studier på forskarnivå för ämnen vid ITN

(gäller tom 20160831)

Datalogi,

Design,

Fysikalisk elektronik,

Infrainformatik,

Kommunikationselektronik,

Matematik (ämnet är gemensam för ITN och MAI och du hittar ASPn under ASP för Matematiska institutionen),

Medieteknik,

Naturvetenskapernas och ingenjörsvetenskapernas didaktik,

Organisk elektronik,

Teoretisk och tillämpad matematisk fysik,

Visualisering och interaktion.

 

 

Kontaktpersoner: se <www.itn.liu.se/forskarutbildning>


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Nov 11 10:56:09 CET 2016