Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Äldre allmänna studieplaner för studier på forskarnivå för ämnen vid ITN

(gäller tom 20160831)

Datalogi,

Design,

Fysikalisk elektronik,

Infrainformatik,

Kommunikationselektronik,

Matematik (ämnet är gemensam för ITN och MAI och du hittar ASPn under ASP för Matematiska institutionen),

Medieteknik,

Naturvetenskapernas och ingenjörsvetenskapernas didaktik,

Organisk elektronik,

Teoretisk och tillämpad matematisk fysik,

Visualisering och interaktion.

 

 

Kontaktpersoner: se <www.itn.liu.se/forskarutbildning>


Page manager: maria.mitradjieva@liu.se
Last updated: 2016-11-11