Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Äldre allmänna studieplaner för studier på forskarnivå för ämnen vid IDA

De allmänna studieplanerna för utbildning på forskarnivå vid IDA för respektive ämne hittar du här (gäller tom 20160831):

Datalogi,

Datorsystem,

Datorlingvistik,

Design,

Informatik,

Kognitiva system.

 

Kontaktpersoner: se respektive avdelnings webbsidor <www.ida.liu.se>


Page manager: maria.mitradjieva@liu.se
Last updated: 2016-11-11