Göm menyn

Äldre allmänna studieplaner för studier på forskarnivå för ämnen vid IMT

Den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå vid IMT (gäller tom 20160831) består av två delar, en gemensam del och en ämnesspecifik del för respektive forskarutbildningsämne.


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-11-11