Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Äldre allmänna studieplaner för studier på forskarnivå för ämnen vid IMT

Den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå vid IMT (gäller tom 20160831) består av två delar, en gemensam del och en ämnesspecifik del för respektive forskarutbildningsämne.


Page manager: maria.mitradjieva@liu.se
Last updated: 2016-11-11