Göm menyn

INNEVARANDE Termin

Vårterminen 2022

 • 17/1 – 11/3: Läsperiod 1
 • 14/3 – 14/3: Självstudier
 • 15/3 – 18/3: Omtentaperiod för ht2
 • 21/3 – 26/3Tentaperiod för vt1
 • 28/3 – 20/5: Läsperiod 2
 • 23/5 – 25/5: Självstudier 
 • 27/5 - 27/5: Självstudier
 • 30/5 – 4/6: Tentaperiod för vt2
 • 7/6 - 10/6: Omtentaperiod för vt1

 

Alla terminstider

Höstterminen 2022 

 • 15/8 – 28/8: Omtentaperiod (samtliga läsperioer) 
 • 16/8 – 28/8: Inledande veckor för åk 1
 • 29/8 – 14/10: Läsperiod 1
 • 17/10 - 17/10Självstudier
 • 18/10 - 21/10: Omtentaperiod för vt2
 • 24/10 – 29/10: Tentamensperiod ht1
 • 31/10 - 21/12: Läsperiod 2
 • 22/12 - 23/12: Självstudier
 • 27/12 - 30/12Självstudier
 • 2/1 - 2/1Självstudier
 • 3/1 - 5/1: Omtentamensperiod för ht1
 • 7/1 – 7/1: Omtentamensperiod för ht1
 • 9/1 - 14/1: Tentamensperiod för ht2

Vårterminen 2023

 • 16/1 – 10/3: Läsperiod 1
 • 13/3 – 13/3: Självstudier
 • 14/3 – 17/3: Omtentaperiod för ht2
 • 20/3 – 25/3Tentamensperiod för vt1
 • 27/3 – 23/5: Läsperiod 2
 • 19/5 – 19/5: Självstudier 
 • 22/5 - 23/5: Schemalagd tid
 • 24/5 - 26/5Självstudier
 • 29/5 - 3/6: Tentamensperiod vt2
 • 5/6 – 5/6: Omtentamensperiod för vt1
 • 7/6 - 9/6: Omtentamensperiod för vt1

 

Fakultetsstyrelsens beslut om terminstider

Rambeslut om terminstider (pdf)

Terminstider hösten 2012 (pdf)

Terminstider vårterminen 2013 (pdf)

Terminstider 2013/2014 (pdf)

Terminstider 2014/2015 (pdf)

Terminstider 2015/2016 (pdf)

Terminstider 2016/2017 (pdf)

Terminstider 2017/2018 (pdf)

Terminstider 2018/2019 (pdf)

Terminstider 2019/2020 (pdf)

Terminstider  vt2020 rev. beslut (pdf)

Terminstider 2020/2021 (pdf)

http://www.lith.liu.se/for-studenter/terminstider/1.786930/Terminstider2021_2022pdf.pdf


Sidansvarig: schema@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-23