Göm menyn

INNEVARANDE Termin

Vårterminen 2021

 • 18/1 – 10/3: Läsperiod 1
 • 11/3 – 14/3: Självstudier
 • 15/3 – 18/3: Omtentaperiod för ht2
 • 19/3 – 26/3Tentaperiod för vt1
 • 29/3 – 25/5: Läsperiod 2
 • 1/4 – 5/4: Självstudier (påsk)
 • 30/4 - 2/5: Självstudier
 • 13/5 - 16/5Självstudier
 • 26/5 - 27/5Självstudier
 • 28/5 – 4/6: Tentaperiod för vt2
 • 7/6 - 10/6: Omtentaperiod för vt1

 

Alla terminstider

 

Höstterminen 2020

 • 17/8 – 29/8: Omtentaperiod (samtliga läsperioder)
 • 18/8 – 29/8: Inledande veckor för åk 1
 • 31/8 – 16/10: Läsperiod 1
 • 20/10 – 23/10: Omtentaperiod för vt2
 • 24/10 – 30/10: Tentaperiod för ht1
 • 2/11– 18/12: Läsperiod 2
 • 19/12 – 3/1: Självstudier
 • 4/1 – 8/1: Omtentaperiod för ht1
 • 11/1 – 16/1: Tentaperiod för ht2

Vårterminen 2021

 • 18/1 – 10/3: Läsperiod 1
 • 11/3 – 14/3: Självstudier
 • 15/3 – 18/3: Omtentaperiod för ht2
 • 19/3 – 26/3Tentaperiod för vt1
 • 29/3 – 25/5: Läsperiod 2
 • 1/4 – 5/4: Självstudier (påsk)
 • 30/4 - 2/5: Självstudier
 • 13/5 - 16/5Självstudier
 • 26/5 - 27/5Självstudier
 • 28/5 – 4/6: Tentaperiod för vt2
 • 7/6 - 10/6: Omtentaperiod för vt1

Höstterminen 2021

 • 16/8 – 28/8: Omtentaperiod (samtliga läsperioder)
 • 17/8 – 29/8: Inledande veckor för åk 1
 • 30/8 – 15/10: Läsperiod 1
 • 18/10 - 18/10: Självstudier
 • 19/10 – 22/10: Omtentaperiod för vt2
 • 25/10 – 30/10: Tentaperiod för ht1
 • 1/11 – 17/12: Läsperiod 2
 • 20/12 – 23/12: Självstudier
 • 27/12 - 30/12: Självstudier
 • 3/1 - 3/1: Självstudier
 • 4/1 – 5/1: Omtentaperiod för ht1
 • 7/1 - 8/1Omtentaperiod för ht1
 • 10/1 – 15/1: Tentaperiod för ht2

Vårterminen 2022

 • 17/1 – 11/3: Läsperiod 1
 • 14/3 – 14/3: Självstudier
 • 15/3 – 18/3: Omtentaperiod för ht2
 • 21/3 – 26/3Tentaperiod för vt1
 • 28/3 – 20/5: Läsperiod 2
 • 23/5 – 25/5: Självstudier 
 • 27/5 - 27/5: Självstudier
 • 30/5 – 4/6: Tentaperiod för vt2
 • 7/6 - 10/6: Omtentaperiod för vt1

 

Fakultetsstyrelsens beslut om terminstider

Rambeslut om terminstider (pdf)

Terminstider hösten 2012 (pdf)

Terminstider vårterminen 2013 (pdf)

Terminstider 2013/2014 (pdf)

Terminstider 2014/2015 (pdf)

Terminstider 2015/2016 (pdf)

Terminstider 2016/2017 (pdf)

Terminstider 2017/2018 (pdf)

Terminstider 2018/2019 (pdf)

Terminstider 2019/2020 (pdf)

Terminstider  vt2020 rev. beslut (pdf)

Terminstider 2020/2021 (pdf)

http://www.lith.liu.se/for-studenter/terminstider/1.786930/Terminstider2021_2022pdf.pdf


Sidansvarig: schema@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-15