Göm menyn

Komplettering av kursanmälan och avanmälan från kurs inom program på Tekniska högskolan, LiTH

Komplettering av kursanmälan inför vårtermin öppnar den 15 november och inför hösttermin den 15 maj.

Komplettering av kursanmälan utanför ordinarie anmälningsperiod:

  • Gäller dig som är programstudent vid LiTH.
  • För att din ansökan ska bli godkänd krävs att det finns en plats på kursen och att du är behörig att läsa den.
  • I menyn väljer du den institution som ger kursen och därefter studierektor för kursen. För uppgift om kursnamn/kurskod samt vem som är studierektor se Studieinfo. Formulär där kurskod och kursnamn inte matchar kan inte hanteras.
  • Om din ansökan accepteras i samtliga steg anmäls du till kursen. Om inte får du meddelande om avslag via epost.
  • Registrerar dig på kurs gör du alltid själv i Studentportalen
  • Avanmälan samt anmälan till TEXJOB, TEXCIV och TEXMAS går direkt till TFK för hantering.
  • Skicka bara in en anmälan per kurs.
  • Du som fyller i formuläret godkänner därmed att dina uppgifter registreras. Registret används för administration av kursanmälningar. För frågor eller ändring kontakta kursanmalan.lith@liu.se
     

Tänk på att det i början av en läsperiod kommer in många ändringar av kursanmälan och att du därför får vara beredd på att vänta på ett besked.

Eventuella frågor om komplettering av kursanmälan skickar du till kursanmalan.lith@liu.se.


Sidansvarig: kursanmalan.lith@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-27