Göm menyn

Komplettering av kursanmälan och avanmälan från kurs inom program på Tekniska högskolan, LiTH

Komplettering av kursanmälan inför vårtermin öppnar den 15 november och inför hösttermin den 15 maj.

Komplettering av kursanmälan utanför ordinarie anmälningsperiod görs via webbformulär:

 • Gäller dig som är programstudent vid LiTH.
 • För att din efteranmälan ska accepteras krävs att det finns en plats på kursen (bekräftas av studierektor) och att du är behörig att läsa den (kontrolleras av Kursanmälan-LiTH).
 • I menyn i vänsterkanten väljer du den institution som ger kursen du vill efteranmäla dig till och därefter studierektor för kursen. För uppgift om kursnamn/kurskod samt vem som är studierektor se Studieinfo. Anmälningsformulär där kurskod och kursnamn inte matchar kan inte hanteras.
 • Om din avsikt med efteranmälan är att ersätta annan kurs som du redan är anmäld till, ange detta under "Orsak till kursanmälan", inkl kurskod och kursnamn på den kurs som du vill avanmäla dig från under förutsättning att efteranmälan accepteras, för snabbare handläggning.
 • Om din efteranmälan accepteras i samtliga steg anmäls du till kursen, se Studentportalen. Om inte, får du meddelande via epost.
 • Registrerar dig på kurs gör du alltid själv i Studentportalen
 • Avanmälan från kurs samt begäran om FFG-registrering på TEXJOB, TEXCIV och TEXMAS går direkt till TFK för hantering.
 • Skicka bara in en efteranmälan per kurs.
 • Du som fyller i formuläret godkänner därmed att dina uppgifter registreras. Registret används för administration av kursanmälningar. För frågor eller ändring kontakta kursanmalan.lith@liu.se
   

Tänk på att det i början av en läsperiod kommer in många ändringar av kursanmälan och att du därför får vara beredd på att vänta på ett besked.

Eventuella frågor om komplettering av kursanmälan skickar du till kursanmalan.lith@liu.se.


Sidansvarig: kursanmalan.lith@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-03