Göm menyn

Komplettering av kursanmälan och avanmälan från kurs VT 2018

Komplettering av kursanmälan inför VT18 öppnar den 15 november

Komplettering av kursanmälan utanför ordinarie anmälningsperiod:

  • Gäller dig som är programstudent vid LiTH.
  • För att din ansökan ska bli godkänd krävs att det finns en plats på kursen och att du är behörig att läsa den.
  • I menyn väljer du den institution som ger kursen och därefter studierektor för kursen. För att ta reda på kursnamn/kurskod samt vem som är studierektor se Studieinfo.
  • Om din ansökan accepteras i samtliga steg kommer du att bli anmäld till kursen.
  • Du blir aldrig registrerad på kursen utan det gör du alltid själv i Studentportalen
  • Avanmälan samt anmälan till TEXJOB, TEXCIV och TEXMAS går direkt till TFK för hantering.
  • Skicka bara in en anmälan per kurs.

Tänk på att det i början av en läsperiod kommer in många ändringar av kursanmälan och att du därför får vara beredd på att vänta på ett besked.

Eventuella frågor om komplettering av kursanmälan skickar du till kursanmalan.lith@liu.se.


Sidansvarig: kursanmalan.lith@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jan 19 14:52:00 CET 2018