Göm menyn

Anmälan till examensarbete

Du som läser vid ett program på Tekniska högskolan, LiU anmäler dig till ditt examensarbete via den här sidan. Välj ditt program nedan och fyll i formuläret - men läs först igenom följande instruktioner:

  • Regelverket för examensarbete hittar du på sidan för Studieinformation.
  • Kontrollera att du uppfyller behörigheten för att påbörja examensarbetet. Vilken behörighet som gäller för dig hittar du i respektive kursplan, information inför examensarbete hittar du här http://www.lith.liu.se/examensarbete/examensarbete?l=sv.
  • Möjliga huvudområden inom ditt program framgår av ditt programs utbildningsplan.
  • Har du studerat del av utbildningen utomlands? Lämna då in en kopia av ditt beslut om tillgodoräknande till studievägledaren för programmet.
  • Institutionen behöver se ditt studieresultat, därför måste du bifoga information om ett resultatintyg i ansökan. Intyget ordnar du i Studentportalen. Du ska i anmälan ange ditt personnummer som det framgår på intyget samt kontrollnumret till ditt intyg.
  • Om du är behörig skickas din anmälan vidare via e-post till institutionen och du får ett meddelande om att du är behörig. Om du inte uppfyller behörigheten får du besked via e-post och institutionen meddelas att du inte kan påbörja examensarbetet.
  • Institutionen genomför sin kontroll innan din anmälan skickas vidare för inläggning i Ladok. Kontrollera i Studentportalen att du blir anmäld till examensarbetet.
  • Du måste därefter själv registrera dig på examensarbetet i Studentportalen. Vid problem med registreringen vänd dig till kursanmalan.lith@liu.se  
  • Vid eventuella frågor tar vi givetvis kontakt med dig!
  • Du som fyller i formuläret godkänner därmed att dina uppgifter registreras. Registret används för administration av anmälningar. För frågor eller ändring kontakta sidansvarig.

Frågor om anmälan till examensarbetet skickar du till exjobb.lith@liu.se.

 

Civilingenjörsutbildningar
Högskoleingenjörsutbildningar
Kandidatutbildningar
Masterutbildningar

Sidansvarig: exjobb.lith@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-15