Göm menyn

Anmälan studieuppehåll

Här kan du som är student på ett program på tekniska fakulteten anmäla studieuppehåll. Du kan anmäla studieuppehåll för högst två terminer i taget.

Om du har anmält studieuppehåll, samt inför den termin du planerar att återgå i studier igen anmäler dig till de kurser du ska läsa, så har du en garanterad plats på programmet. En förutsättning är dock att programmet och kurserna ges när du har för avsikt att återuppta dina studier igen.

Görs inte anmälan om studieuppehåll och inte heller kursregistrering under den första terminen som uppehållet gäller betraktas uppehållet som studieavbrott.

 

 

Fält med * är obligatoriska.

Personnummer (ÅÅMMDDXXXX) *

Namn *

Telefon *

Utbildningsprogram *

E-post *

Jag vill anmäla studieuppehåll enligt följande

Höst-/vårtermin
Hösttermin
Vårtermin

År (ÅÅÅÅ) *

Kommentar

Om bekräftelse önskas ange e-postadress


Sidansvarig: kursanmalan.lith@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-20