Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Anmälan studieuppehåll

Den här sidans information har flyttats till vårt studentintranät - Liunet

The information on this page has been transferred to our student intranet - Liunet

https://liuonline.sharepoint.com/sites/student-stod-och-kontakt/SitePages/studievagledning-tekniska-fakulteten.aspx


Sidansvarig: kursanmalan.lith@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-12-14