Göm menyn

Examenshögtid 27 november 2021

Ett genomförande av högtiden november 2021 förutsätter att FHM ändrat restriktionerna för större sällskap.

Diplomeringen äger rum i Konsert och Kongress i Linköping. Det blir troligtvis flera ceremonier under dagen. Alla meddelas vilken ceremoni man ska delta på.

Diplomeringsceremoni

Ceremonierna leds av Director festivitatis, professor emeritus Ingemar Ingemarsson samt universitetsadjunkt Daniel Carlsson.

Ceremonins viktigaste del är utdelandet av diplomen. Denna utdelning sköts av prodekanus på Tekniska högskolan, Helena Herbertsson. Utdelningen sker på scenen och alla diplomander får personligen ta emot sitt diplom. 

Ceremonin innehåller även musik framförd av St Olofs Brasskvintett och Linköpings studentsångare. Dekanus håller tal till diplomanderna.

Efter varje ceremoni bjuds alla, både diplomander och åskådare på på dryck i Konserthuset. 

Diplomet är kostnadsfritt och framtaget speciellt för högtiden. 

Anmälan från diplomanderna krävs för att få delta på ceremonin.


Sidansvarig: ann-kristine.jarrendahl@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-29