Göm menyn

Tryggve Holm

Tryggve HolmTryggve Holm, ingenjören, VDn och brukspatronen på Saab. Det var under hans ledning som Saab VD 1950-1967 gick från en fallerande flygplanstillverkare till den storindustri det

Från bruksbarn till stålverkschef

Holm, född 1905 i Kristinehamn började sin karriär 1929 med en bergsingenjörsexamen från KTH Som Jernkontorets USA-stipendiat åkte han iväg och studerade vid Carnegie Institute of Technology och SKF Research Laboratory.

Tryggve återvände till Bofors 1936 och blev stålverkschef. 1940 övertog han chefsskapet för ASJ, Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, i Linköping där han år 1947 lyckades kamma hem kontraktet att producera alla tunnelbanevagnar i Sverige. Detta endast till Stockholms metro som invigdes 1950 och förblir Sveriges enda tunnelbana.

VD och mecenat

1950 övertog Tryggve Holm den post som gjort honom känd för eftervärlden: verkställande direktör på Svenska Aeroplan Aktiebolaget. Han affärsskicklighet yttrade sig genom ett antal för Saab mycket fördelaktiga affärsavtal däribland en svensk generalagentur för Chrysler och ett antal avtal som satte Saabs motorer flertalet av konkurrenternas fordon, inte minst Triumphs berömda motorcyklar.

Tryggve Holm utdelningHan hade höga tankar om Saabs yrkeskunniga arbetare och introducerade ett antal belöningsprogram för att motivera dem till ytterligare förkovran. Han var även övertygad om att kvalité var Saabs stora konkurrensfördel i världen och utvecklade Saabs kvalitetsinspektionsprogram. Han var också ansvarig för den fortgående utvecklingen av den starka tvåtaktsmotorn och för framhjulsdriften som introducerades av Saab 1948.

Medalj för goda studieprestationer

1986 utnämndes Holm till teknologie hedersdoktor vid Linköpings universitet. Han donerade medel till en fond vars ändamål är att främja teknisk forskning och utbildning vid Tekniska högskolan. Medlen ges som bidrag till teknologer som läser sitt fjärde år utomlands. Dessutom instiftade han ”Tryggve Holm medaljen” som delas ut till studenter som läst på något av LiU:s 16 civilingenjörsprogram. Studenter med särskilt goda studieresultat får motta medalj och diplom på högtidens diplomeringsceremoni. Utdelare är prodekanus Helena Herbertsson.


Sidansvarig: ann-kristine.jarrendahl@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-12