Göm menyn

Tryggve Holm – kontrasternas man

1905 - 1993

Tryggve HolmTryggve Holm, ingenjören, VDn och brukspatronen på Saab vars ljusblåa ögon charmade styrelseordförande likväl som journalister och vars tordönsstämma och bitska intelligens krossade dem som vågade beklaga sig över de anställdas arbetsmoral. Han må ha varit herr direktören men man och man emellan var han bara "V" för både Saabarbetare och konkurrenter.

Det var under hans ledning som Saab VD 1950-1967 gick från en fallerande flygplanstillverkare till den storindustri det är idag. Tryggve Holm, visionären, startade 1953 Saabs elektronikproduktion, det som senare skulle bli stordatorproducenten DataSAAB, och under hans ledning utsågs Saab till att producera flygvapnets System 37 Viggen, Sveriges ditintills största försvarsprojekt och världens till kostnad räknat näst största (efter USA:s F-111 flygplansprojekt).

Bilar och patriotism

Sin tid på Saab inledde Holm genom att helt sonika utallokera produktionen av det tvåmotoriga trafikflygplanet Scania till Holland och upplåta Linköpingsfabriken åt Svenska flygvapnets J-29, den ursnygga, eller avgrundsfula, men alltid karakterristiska "Flygande Tunnan". Men så hade Tryggve sin, och Saabs, roll klar för sig. När Saab började producera robotmissiler till flyget och belackarna var snara att påpeka Saabs funktion som flygplansproducent gav Holm svar på tal:

"Övergå från plåtslageri till tråddrageri! För flygplanet är plåten i ytterhöljet det karaktäristiska. Roboten däremot har ett blygsammare skal men är full med trådar och grejor. Konkurrenterna tycker nog att vi ska förbli vid våra flygplan, och att en robot är en elektronisk grunka som vi bör hålla fingrarna ifrån. Men vår uppgift har alltid varit att framställa vapen åt flyget vad de sedan än må kallas: flygplan, robotar, dödsstrålar."

Patriotismen var det då inget fel på, även om det må klinga falskt i en modern människas öra. Men i det kalla krigets tid när Sverige hade världens femte största stridsmakt och det på allvar diskuterades om landet inte borde skaffa sig kärnvapen, var Tryggve Holm ändå, då han var Danmarks vicekonsul i Sverige, en rätt så måttfull nationalist.

Men inte när det kom till Saab. Där kunde Holms stolthet rentav förblinda framåttänkaren; när tvåtaktsmotorerna gick mot sin död på 1960-talet och ingenjören Rolf Mellde skapade en prototyp av en Saab med fyrtaktsmotor som han förevisade för styrelsen vägrade Holm kategoriskt att provköra bilen och kommenterade tilltaget med anmärkningen att det var absurt att en Saab skulle drivas av en Fordmotor. Inte underligt att han beskrevs som en "tämligen färgstark herre".

Från bruksbarn till stålverkschef

Bofors brukHolm, född 1905 i Kristinehamn och uppvuxen på Bofors bruk, började sin karriär 1929 med en bergsingenjörsexamen från KTH varifrån han raskt återvände till Bofors som stålgjutare. Men där blev han inte långvarig då han som Jernkontorets USA-stipendiat åkte iväg och studerade vid Carnegie Institute of Technology och SKF Research Laboratory. Därefter drog han till Philadelphia och arbetade inom stålbranschen där hans första jobb var att bygga en apparat som mätte ljudet i kullager.

Där var han väl så het men lyckades ändå få temperaturen att krympa; under en tid i St. Louis, där herr Holm plågades av den drygt 40-gradiga värmen, tryckte han tummen mot en termometer och väntade helt sonika på att den skulle sjunka, varigenom han bevisade att den mänskliga kroppen definitivt kan vara kallare än omgivningen.

Den svenska vildmarkens lockelse blev dock för stark för Tryggve och han återvände till Bofors där han 1936, blott 31 år gammal, blev stålverkschef. 1940 övertog han chefsskapet för ASJ, Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, i Linköping där han, efter mycket slit och strid på kniven mot konkurrenterna, år 1947 lyckades kamma hem kontraktet att producera alla tunnelbanevagnar i Sverige. Förvisso var detta endast till Stockholms metro som invigdes 1950 och förblir Sveriges enda tunnelbana men ändå.

VD och mecenat

1950 övertog Tryggve Holm den post som gjort honom känd för eftervärlden: verkställande direktör på Svenska Aeroplan Aktiebolaget. Han affärsskicklighet yttrade sig genom ett antal för Saab mycket fördelaktiga affärsavtal däribland en svensk generalagentur för Chrysler och ett antal avtal som satte Saabs motorer flertalet av konkurrenternas fordon, inte minst Triumphs berömda motorcyklar.

Som brukbarn hade Holm insupit en minst sagt patriarkalisk världssyn, även om patriarkalisk på 1950-talet snarare var en berömmande term än det skällsord det är idag, och Holm var en patriark av den gamla stammen, stolt över företaget och mån om sina anställda.

Tryggve Holm utdelningHan hade höga tankar om Saabs yrkeskunniga arbetare och introducerade ett antal belöningsprogram för att motivera dem till ytterligare förkovran. Han var även övertygad om att kvalité var Saabs stora konkurrensfördel i världen och utvecklade Saabs kvalitetsinspektionsprogram; under hans tid gick det en kvalitetsinspektör på 16 anställda. Han var också ansvarig för den fortgående utvecklingen av den för Saab så kännetecknande, starka tvåtaktsmotorn och för framhjulsdriften som introducerades av Saab 1948 – från 50-talet och framåt var alla Saabs bilar framhjulsdrivna. Under hans era uppnådde Saab också för första gången en omsättning på över en miljard kronor i dåtidens pengavärde.

Efter sin tid på Saab var Tryggve Holm ordförande i Svenska arbetsgivareföreningen. 1986 utnämndes han till teknologie hedersdoktor vid Linköpings universitet. Vid LiU donerade Holm medel till en fond vars ändamål är att vid Tekniska Högskolan främja teknisk forskning och utbildning t ex ges bidrag till teknologer som läser sitt 4:e år utomlands. Han fick även ge namn åt ”Tryggve Holm medaljen” som delas ut till utexaminerade studenter på olika civilingenjörsprogam med särskilt goda studieresultat.


Sidansvarig: ann-kristine.jarrendahl@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Nov 23 10:47:58 CET 2012