Göm menyn

Krav för deltagande

För att få diplomeras på examenshögtiden skall man ha fått sin examen från Tekniska högskolan. Det gäller för grundutbildning och påbyggnadsutbildning, inte doktorsexamen. För att kunna delta till den 24 november 2018 gäller följande:

Lämnar du in en komplett ansökan om examen (dvs all inrapportering måste vara klar) senast den 31 augusti 2018 garanterar vi att Din examen hinner bli klar till den 1 november. Då gör vi en utsökning i LADOK av vilka som fått sin examen inrapporterad under de 12 närmaste månaderna. Till dessa personer skickar vi ut en inbjudan som skall besvaras senast den 11 november.

Den som inte hinner bli klar med sin examen inför höstens högtid är välkommen att anmäla sig till högtiden som är planerad till den november 2019.


Sidansvarig: ann-kristine.jarrendahl@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 22 09:47:20 CET 2018