Göm menyn

FAQ - vanliga frågor kring Examenshögtiden

Vad krävs för att få deltaga?

För att få diplomeras på examenshögtiden skall man ha fått sin examen från Tekniska högskolan. Det gäller för grundutbildning och påbyggnadsutbildning, inte doktorsexamen. För att kunna delta till den 30 november 2019 gäller följande:

Lämnar du in en komplett ansökan om examen (dvs all inrapportering måste vara klar) senast den 30 augusti 2019 garanterar vi att Din examen hinner bli klar till den 7 november. Då gör vi en utsökning i LADOK av vilka som fått sin examen inrapporterad under de 12 närmaste månaderna. Till dessa personer skickar vi ut en inbjudan som skall besvaras senast den 17 november.

Den som inte hinner bli klar med sin examen inför höstens högtid är välkommen att anmäla sig till högtiden som är planerad till den november 2020.

 

Kan jag betala via internet?

Ja det går bra. Vårt bankgiro 5050-0016. Men för att pengarna ska hitta fram till rätt ställe inom universitetet måste du på ”fritextraden” ange ditt namn och personnummer samt "Examenshögtiden".


Måste man gå på middagen efter diplomutdelningen?
Nej, diplomutdelningen och middagen är två fristående aktiviteter.

Hur många gäster kan jag ta med mig till diplomutdelningen?
Du kan ta med dig hur många gäster du vill till diplomeringsceremonin. Det är dessutom fritt inträde.


Hur många gäster kan jag ta med mig till middagen?

Antal gäster till middagen är begränsat och här gäller först till kvarn med anmälan. Detta beror på lokalens begränsning. Varje diplomand får bjuda med sig 5 gäster. Har du önskemål om fler gäster kan vi placera dem på en reservlista och i mån av plats erbjuda middagsplats även till dem. Man betalar för en tvårätters middag med eller utan vin och priset bestäms några månader innan högtiden. Se information i vänstra menyn under "middag".

Var placeras man under middagen?

Bordsplacering gäller vid sittningen och diplomanderna placeras med sitt sällskap/sin familj. I möjligaste mån placeras man med andra från samma utbildningsprogram.

Varför måste vi diplomander samlas i konserthuset så lång tid innan diplomeringen börjar?
Innan diplomutdelningsceremonin börjar måste alla diplomander träna framme på scenen så att alla vet i vilken turordning man ska hämta sitt diplom, var man ska sitta uppe på scenen och hur man ska gå för att komma till rätt plats på rätt sätt. Programmet övas in så att ceremonin skall flyta på bra.

Måste jag vara omklädd redan då vi ska samlas i konserthuset?
Inte nödvändigtvis men det kan bli lite ont om tid och plats att byta om efteråt.

Varför måste jag vara klar med min examen så tidigt för att få vara med på Examenshögtiden?
Det tar ett visst antal veckor för att din ansökan om examen ska hinna behandlas klart, skrivas under av dekanus och slutligen registreras in i LADOK. Först då din examen är registrerad kan inbjudan skickas ut till dig. Du ska ha minst en vecka på dig att svara på inbjudan. När ditt svar har inkommit ska det registreras. Ditt diplom ska beställas, textas och skrivas under. Sammanställning av alla anmälda ska skickas vidare till konserthuset och restaurangen så att arrangemanget kan detaljplaneras på båda dessa ställen.

Vad händer om jag lämnar in en ansökan om examen som inte är komplett den 30 augusti eller om jag lämnar in min ansökan om examen senare? (gäller deltagande i examenshögtiden 30 november 2019)

Ansökan om examen måste ha inkommit till examensenheten senast den 30 augusti för att det ska vara möjligt att få en inbjudan till höstens högtid. Om du lämnar senare kan vi inte garantera att du hinner få ut din examen i tid för att få en inbjudan till högtiden. Den som inte hinner bli klar att delta på höstens ceremoni är välkommen till november 2020.


Vad ska jag ha på mig?

Kostym gäller och då är färgen valfri, vit skjorta och slips eller fluga. Kvinnor kan bära fin kvällsklänning, kjol eller byxdress, långt eller kort. Även nationaldräkt/folkdräkt är trevligt att se. Tänk på att festerist/fadderist-frackar inte är godkända festkläder. Det är valfritt om diplomanderna vill bära teknologmössa.

 

Om jag inte kan medverka vid högtiden hösten 2019?

Nästkommande högtid är november 2020. Om du tagit din examen och vill delta då så hör du av dig till oss. Alla väljer fritt på vilken högtid man vill delta.


Sidansvarig: ann-kristine.jarrendahl@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-16