Göm menyn

Examenshögtid 27 november 2021

Diplomeringen och middag med efterföljande examensfest äger rum i Konsert och Kongress i Linköping den 27 november 2021. De studenter som tog examen 2020 har redan fått en inbjudan och de får nu delta i november. Studenter som tar examen 2021 bjuds in till den extrainsatta högtiden den 3 juni 2022.

Diplomeringsceremoni

Diplomanderna delas upp i två grupper, grupp 1 samlas 10.00 och diplomeras kl 12.00. Den andra gruppen samlas kl 14.30 och diplomeras kl 16.00. Ceremonierna beräknas pågå ca 70 minuter. Information om grupp meddelas till de som anmält sig och fått bekräftelse att delta.

Ceremonierna leds av Director festivitatis, professor emeritus Ingemar Ingemarsson samt universitetsadjunkt Daniel Carlsson.

Ceremonins viktigaste del är utdelandet av diplomen. Denna utdelning sköts av prodekanus på Tekniska högskolan, Helena Herbertsson. Utdelningen sker på scenen och alla diplomander får personligen ta emot sitt diplom. 

Ceremonin innehåller även musik framförd av St Olofs Brasskvintett och Linköpings studentsångare. Dekanus håller tal till diplomanderna.

Efter varje ceremoni bjuds alla, både diplomander och åskådare på på dryck i Konserthuset. 

Diplomet är kostnadsfritt och framtaget speciellt för högtiden. 

Anmälan från diplomanderna krävs för att få delta på ceremonin.

 

Vi är fortfarande i en pandemi, följ utvecklingen av smittspridningen, stanna hemma om du känner sjukdomssymptom, tvätta händerna och vaccinera dig. Ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp genom att hålla avstånd och undvika onödig trängsel.


Sidansvarig: ann-kristine.jarrendahl@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-21