Göm menyn

Anmälan

För att vara behörig att delta på examenshögtiden behöver du ha tagit ut din examen och ha den inrapporterad i LADOK. Detta kan ta ca 8-12 veckor så för att vara säker på att få en inbjudan till examenshögtiden bör du ansöka om examen i god tid innan.

Högtid 30 november 2019

Ansökan

Skicka in din ansökan om examen så snart du är klar med alla kurser! För att det ska vara möjligt att få en inbjudan till höstens högtid måste examensansökan ha inkommit senast den 30 augusti till examensenheten.

Anmälningsblankett

Den 7 november skickas inbjudan ut till alla dem som har examen inrapporterad i LADOK. Du anmäler dig till diplomeringsceremonin och till middagen via anmälningsformuläret som kommer att öppnas den 7 november 2019.

 

Middagen

2019-11-16
MIDDAGEN ÄR NU FULLBOKAD!

Alla som anmäler sig till middagen hamnar på en reservlista och vi återkommer under nästa vecka med besked om ni har fått plats.

 

Middagen har ett begränsat antal platser så tidiga anmälningar har större chans få plats på middagen. Varje diplomand får bjuda med sig 5 gäster. Har du önskemål om fler medbjudna gäster kan vi placera dem på en reservlista och i mån av plats erbjuda middagsplats även till dem.

 

Ceremonin

Till ceremonin finns ingen begränsning för antalet som kan delta. Anmälan krävs endast för diplomander.

Skicka anmälan (som är samma för både ceremoni och middag) senast söndagen den 17 november 2019. Observera att det kan bli två ceremonier! Kontrollera noga vilken ceremoni som just du ska delta på.

 

Länkar till anmälningsformulär:

 

Frågor och ev. ändringar mailas till:
hogtid@tfk.liu.se

Betalning

Avvakta inbetalningen tills du har fått en bekräftelse från oss. Betalningen ska göras till LiU:s bankgiro 5050-0016. Det är viktigt att du på ”fritextraden” anger ditt namn och personnummer samt skriver "Examenshögtiden". Betalningen ska vara oss tillhanda senast den den 25 november 2019.


Sidansvarig: ann-kristine.jarrendahl@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-16