Göm menyn

Examensarbete för civilingenjörsutbildningen

Inom civilingenjörsutbildningen genomförs två examensarbeten, ett på kandidatnivå och ett på masternivå.

Examensarbete för kandidatexamen inom civilingenjörsutbildningen

Kandidatprojektkurser för kandidatexamen inom civilingenjörsutbildningen är obligatoriska.  De ska bidra till att både generella och programspecifika mål för en civilingenjörsexamen uppnås. Kurserna har lärandemål som är gemensamma för samtliga kandidatprojektskurser vid Tekniska högskolan, Linköpings universitet. De har också specifika lärandemål som anges i respektive kursplan.

Kursplaner och kurskoder för kandidatprojektkurser:

Kurskod

 

Kursnamn

Program

Inst

TBMT33

Systembiologisk modellering, kandidatprojekt

TB

IMT

TBMT41

Projekt i medicinsk teknik

MED

IMT

TDDD96

Kandidatprojekt i programvaruutveckling

D

IDA

TDDD82

Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system

IT

IDA

TDDD83

Kandidatprojekt datateknik

I

IDA

TFBI24

Kandidatprojekt bioteknik

I

IFM

TFKE55

Protein Engineering med projektledning, kandidatprojekt

KB

IFM

TFYA75

Fysik kandidatprojekt

Y

IFM

TKMJ41

Kandidatarbete energi- och miljöteknik

EMM

IEI

TMKT82

Kandidatarbete produktutveckling

DPU

IEI

TMMT31

Kandidatarbete maskinteknik

M

IEI

TMMV16

Kandidatprojekt energiteknik

I

IEI

TMPS32

Kandidatprojekt maskinteknik

I

IEI

TNE095

Projektkurs - Elektronikdesign med projektledning

ED

ITN

TNK111

Kommunikation och transport - teknikprojekt

KTS

ITN

TNM094

Medietekniskt kandidatprojekt

MT

ITN

TSEA56

Elektronik kandidatprojekt

Y/I

ISY

 

  • För regler gällande kandidatprojekt inom civilingenjörsprogram hänvisas till respektive kursplan
  • Anmälan till kandidatprojekt sker i Studentportalen under ordinarie kursanmälansperiod 1-10 oktober om inte annat meddelas. 

 

Examensarbete för civilingenjörsexamen och masterexamen inom civilingenjörsutbildningen

För examensarbetet finns en generell kursplan som alla ska följa och arbetet skall utföras i ett huvudområde. För varje huvudområde finns en speciell kod.


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-11