Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
LiTH - Blanketter

Blanketter/Forms


Studieinfo / Study Info

Terminstider / Semester dates

Kursschema / Course Schedule

Tentamensschema / Examination schedule

 

Blanketter (i pdf-format)

Aktuella ansökningsblanketter för studerande vid LiTH, avseende studier inom utbildning som man är antagen till / Application forms for LiTH students

Obs! Ansökan om examensbevis görs via Studentportalen och anmälan om studieavbrott görs via studievägledare.

Note! Application for Degree Certificate is made in Studentportalen and for announcement of withdrawal from studies contact the student counsellors.


Ansökan till kurser och program på LiTH / Application for admission to programmes and courses at LiTH

  • Ansökan till senare del av program

    Obs! Ingen antagning till programkurser som fristående kurser planeras!
    Note! No admission to programme courses as single-subject courses is planned.

  • Ansvarig: TFK (faq@tfk.liu.se)