Göm menyn

Tekniska högskolans interna sidor

(Uppdaterad 4 februari  2022)

Den successiva återgången till normal verksamhet påbörjas nu och ska vara klart till måndagen den 28 februari. Därefter ska LiU, så långt det är praktiskt möjligt, fungera som vanligt.

Rektor Jan-Ingvar Jönsson riktar ett stort tack till alla, studenter och medarbetare, som gjort stora insatser under de två år som pandemin varat.

Återgången i korthet

 

Läs mer

Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Förebygg smittrisker på arbetsplatsen - Arbetsmiljöverket (av.se)

 


Tekniska högskolan på liu.se (extern webb)

Tekniska högskolan på intranätet

Disputationer LiU

Facebook - Student på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 

Kontakt

Tekniska Högskolan
581 83 Linköping

Telefon: 013-28 10 00

Fler kontaktuppgifter

 


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-02-14