Göm menyn

Tekniska högskolans Utbildningsdag 1 juni 2017

Campus Valla i Linköping

Att ge utbildningar av hög kvalitet är avgörande för Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, såväl nu som inför framtiden. Hård konkurrens om studenter, snabba förändringar inom teknik och näringsliv och nya krav och önskemål från det omgivande samhället gör att vi ständigt behöver arbeta med kvalitet och innehåll i våra utbildningar.  Därför inbjuder vi till en utbildningsdag för att diskutera Tekniska högskolans utbildningar ur olika synvinklar. Syftet med dagen är att utbyta goda idéer och att få inspiration för att behålla och utveckla den höga kvaliteten hos våra utbildningar.

Plats: Sal C4 Campus Valla.

Till anmälan för Utbildningsdagen 2017

Program:

Utkast till program:

  • 8.45 – 9.00: Kaffe
  • 9.00 – 9.15: Inledning. Ulf Nilsson
  • 9.15– 10.45: Thomas Fürth, Kairos Future, ”Framtidens student – om nya värderingar och livsstilar”
  • 10.45-11.15: Paus
  • 11.15 – 12.00: Paneldiskussion, ”Hur skapar vi bästa möjliga start på utbildningen för våra studenter?" Medverkande:  Lärare, LinTek, studievägledning, nämnder, ...  
  • 12.00  - 13.00: Lunch
  • 13.00 - 14.45:  TBD
  • 14.45 – Prisutdelning, avslutning och kaffe

Sidansvarig: joachim.hedberg@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Apr 13 13:56:50 CEST 2017