Göm menyn

Tekniska högskolans Utbildningsdag 31 maj 2018

Campus Valla i Linköping

Att ge utbildningar av hög kvalitet är avgörande för Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, såväl nu som inför framtiden. Hård konkurrens om studenter, snabba förändringar inom teknik och näringsliv och nya krav och önskemål från det omgivande samhället gör att vi ständigt behöver arbeta med kvalitet och innehåll i våra utbildningar.  Därför inbjuder vi till en utbildningsdag för att diskutera Tekniska högskolans utbildningar ur olika synvinklar. Syftet med dagen är att utbyta goda idéer och att få inspiration för att behålla och utveckla den höga kvaliteten hos våra utbildningar.

 

Plats: C-huset, sal C4

 

Till anmälan för Utbildningsdagen 2018

Sista anmälningsdag förlängs till måndagen den 28 maj.

Program:

8.45 – 9.00: Kaffe

9.00 – 9.10: Inledning. Återkoppling från 2017. Ulf Nilsson

9.10 – 9.30: Anna Söderström. Saker jag lärt mig genom arbetet i IKT-studion.

9.30 – 9.50: Peter Dalenius. Framtiden för digital salsexamination på LiU.

9.50 – 10.00 : Paus

10.00 – 10.40: Ulf Nilsson. Digitalisering – förr, nu och i framtiden

10.40 – 11.00: Peter Hallberg. Ingenjörsutbildningens roll efter digitaliseringens framfart – Utmaningar och möjligheter.

11.00 – 11.20: Anna Lombardi. Quiz in LISAM. A tool to interact with students.

11.20 – 11.40: Lasse Alfredsson. Lägga över delar av föreläsningsmaterialet till videoklipp – varför då och hur gör jag det i mina kurser?

11.40 – 12.00: Mattias Henningsson, Jonas Ekblom. Självrättande lärandestöd med omedelbar återkoppling.

12.00 – 13.00: Lunch (på egen hand)

13.00 – 13.20: Maria Huge-Brodin, Digitalisering av undervisning på EMM – lärarperspektivet.

13.20 – 13.40: Karin Böris, Maskinteknologernas önskemål om digitalisering i utbildningen.

13.40 – 14.00: Helena Herbertsson, Hur säkerställer vi god kvalitet i våra utbildningar?

14.00 – 14.30: Utdelning av Tekniska högskolans lärarpris. Kaffe.

 


Sidansvarig: mattias.bjorkman@liu.se
Senast uppdaterad: Tue May 22 14:31:33 CEST 2018