Göm menyn

Budget för LiTH

 

Budgetbeslut för utbildning på grund- och avancerad nivå (GU) 2018 resp 2017 (pdf).

Budgetbeslut för teknisk forskning och forskarutbildning (TFF) 2018 resp 2017 (pdf).

Budgetbeslut för gemensamma ändamål på fakultetsnivå 2018 resp 2017 (pdf).

 

Delegationsprotokoll 2018 avseende budgetkompletteringar

FST del 2018-005 Budgetkomplettering 2018 - GU Resebidrag

FST del 2018-009 Budgetkomplettering 2018 - GU Fördelning av PUG-medel

FST del 2018-010 Budgetkomplettering 2018 - FO

FST del 2018-016 Budgetkomplettering 2018 - FO Professors- och karriärkontrakt

FST del 2018-019 Budgetkomplettering 2018 - FO

FST del 2018-024 Budgetkomplettering 2018 - GU

FST del 2018-034 Budgetkomplettering 2018 - GU Konferensbidrag

FST del 2018-035 Budgetkomplettering 2018 - FO NTU-program

 

 

Ovanstående och övriga ekonomiska beslut finns i styrelsens protokoll och delegationsprotokoll på sida http://www.lith.liu.se/styrelse

 


Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jun 12 10:53:57 CEST 2018