Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Budget för LiTH

 

Budgetbeslut för utbildning på grund- och avancerad nivå (GU) 2018 resp 2017 (pdf).

Budgetbeslut för teknisk forskning och forskarutbildning (TFF) 2018 resp 2017 (pdf).

Budgetbeslut för gemensamma ändamål på fakultetsnivå 2018 resp 2017 (pdf).

 

Delegationsprotokoll 2017 avseende budgetkompletteringar

FST del 2017-008 Budgetkomplettering 2017 - GU

FST del 2017-009 Budgetkomplettering 2017 - FO

FST del 2017-014 Budgetkomplettering 2017 - GU

FST del 2017-017 Budgetkomplettering 2017 - GU

FST del 2017-020 Budgetkomplettering 2017 - GU

FST del 2017-021 Budgetkomplettering 2017 - FO medfinansiering FP7-projekt

FST del 2017-026 Budgetkomplettering 2017 - FO

FST del 2017-027 Budgetkomplettering 2017 - FO

FST del 2017-029 Budgetkomplettering 2017 - GU

FST del 2017-030 Budgetkomplettering 2017 - FO

FST del 2017-033 Budgetkomplettering 2017 - GU

FST del 2017-038 Budgetkomplettering 2017 - GU

FST del 2017-040 Budgetkomplettering 2017 - GU

FST del 2017-045 Budgetkomplettering 2017 - GU

FST del 2017-051 Budgetkomplettering 2018 - FO

FST del 2017-061 Budgetkomplettering 2017 och 2018 - FO

FST del 2017-065 Budgetkomplettering 2018 - GU

 

Ovanstående och övriga ekonomiska beslut finns i styrelsens protokoll och delegationsprotokoll på sida http://www.lith.liu.se/styrelse

 


Page manager: maria.boberg@liu.se
Last updated: Mon Dec 11 12:39:48 CET 2017