Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Budget för LiTH

 

Budgetbeslut för utbildning på grund- och avancerad nivå (GU) 2018 resp 2017 (pdf).

Budgetbeslut för teknisk forskning och forskarutbildning (TFF) 2018 resp 2017 (pdf).

Budgetbeslut för gemensamma ändamål på fakultetsnivå 2018 resp 2017 (pdf).

 

Delegationsprotokoll 2018 avseende budgetkompletteringar

FST del 2018-005 Budgetkomplettering 2018 - GU Resebidrag

FST del 2018-009 Budgetkomplettering 2018 - GU Fördelning av PUG-medel

FST del 2018-010 Budgetkomplettering 2018 - FO

 

 

Ovanstående och övriga ekonomiska beslut finns i styrelsens protokoll och delegationsprotokoll på sida http://www.lith.liu.se/styrelse

 


Page manager: maria.boberg@liu.se
Last updated: Thu Feb 22 11:54:36 CET 2018