studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida


  LiTH Studiehandbok - Läsanvisningar, tips och förklaringar
Studiehandbok 2012

Innehåll | Läsanvisningar, tips och förklaringarHur ser man för vilka program, när och var en kurs ges?

 • Sök fram kursen m.h.a. sökmotorn.
 • Gå till kursplanen för kursen genom att klicka på kurskoden i träfflistan
 • Kursplanen anger vilka program som har kursen i sin programplan
 • Klicka på
  • en programbeteckning för att se när, var och i vilket schemablock kursen ges för programmet
  • 'För'-länken för att få en lista över samtliga kurstillfällen med uppgift om termin/läsperiod, Campus och schemablock.

Använda förkortningar i studiehandboken

Beteckningar i programplan
o obligatorisk kurs
v valbar kurs
r rekommenderad kurs, men inräknas ej i profilen
f frivillig kurs
mts kurs inom området människa-teknik-samhälle

Förklaring till programplan

Inom programplanen sorteras kurserna på programtermin och läsperiod. I texten förekommer förkortningar som:

1ht0 Programtermin 1 hösten 0-perioden (inledande perioden)
1ht1 Programtermin 1 hösten och period 1
2vt2 Programtermin 2 våren och period 2

På varje rad anges

 • kurskod, som är en länk till kursplanen för kursen
 • kursnamn
 • om kursen är obligatorisk (o), valbar (v), rekommenderad (r), frivillig (f) eller räknas bland s.k. MTS-kurser (mts)
 • vilket schemablock som kursen är placerad i (0-4 eller -. - betyder att kursen schemaläggs utanför schemablocken.
 • totalpoängen som kursen ger
Vilka kurser som ges över flera läsperioder framgår av programplanerna samt anges oftast under rubriken Organisation i kursplanerna.

På de matematisk-naturvetenskapliga programmen och IT-programmet anges även under vilka veckor kurserna ges. För övriga program styrs kurstiderna av terminernas indelning i läsperioder, se beslut om terminstider 2012.

Beteckningar i kursplan

Utbildningsprogrammen anges med följande förkortningar:

Civilingenjörsutbildning, Linköping
D datateknik
DPU design och produktutveckling
EM energi - miljö - management
I industriell ekonomi
Ii industriell ekonomi - internationell
IT informationsteknologi
KB kemisk biologi
M maskinteknik
TB teknisk biologi
Y teknisk fysik och elektroteknik
Yi teknisk fysik och elektroteknik - internationell
Civilingenjörsutbildning, Norrköping
ED elektronikdesign
KTS kommunikations- och transportsystem/kommunikation, transport och samhälle
MT medieteknik
Matematisk-naturvetenkaplig och datavetenskaplig utbildning
Bio biologi
C datavetenskap
FyN fysik och nanovetenskap
Kem kemi - molekylär design
Kebi kemisk biologi
Mat matematik
Högskoleingenjörsutbildning
BI byggnadsteknik
DI datateknik
EL elektronik
KA kemisk analysteknik
MI maskinteknik
OI öppen ingång
Carl Malmsten: Design- och hantverksutbildningar
CM-DE Möbeldesign
CM-KO Möbelkonservering
CM-SN Möbelsnickeri
CM-TA Möbeltapetsering
Påbyggnadsutbildning (magister/master)
ACG Advanced Computer Graphics
BME Biomedical Engineering
COE Communication Electronics
COS Computer Systems
CS Computer Science
CSY Communication Systems
DAV Datavetenskap
ECO Ecology and the Environment
ENV Energy and Environmental Engineering
ETH Applied Ethology and Animal Biology
IMM Manufacturing Management
INN Management of Innovation and Product Development
ITS Intelligent Transport Systems
KOS Organic Synthesis/Medicinal Chemistry
MEC Mechanical Engineering
MFYS Fysik och nanovetenskap
MMAT Matematik
MOL Molecular Genetics and Physiology
MSK Maskinteknik
MPN Materials Physics and Nanotechnology
PRO Protein Sceince
SEM Software Engineering and Management
SOC System-on-Chip
WNE Wireless Networks and Electronics
Kandidatprogram
FL Flygtrafik och logistik
GDK Grafisk design och kommunikation
IE Industriell ekonomi
IP Innovativ programmering
SL Samhällets logistik
Behörighetsgivande utbildning
ASIENJ, ASIENK Asienår med inriktning mot Japan resp. Kina
Basår Tekniskt/naturvetenskapligt basår
BasT Teknisk/naturvetenskaplig bastermin
Högskoleutbildning i teknik
HUdt driftteknik
HUele elteknik och automation
Övrigt
FRIST Fristående kursubudet

Siffran 1, 2, 3, 4 eller 5 efter M, Y, I, Ii, D och C etc betecknar motsvarande årskurs av utbildningsprogrammet. Exempelvis Y2, M3.

LiTH Syllabus, som ligger bakom de s.k. IUAE-matriserna

 
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: