studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida


Studiehandbok 2012


Innehåll | Kurskoder för examensarbeten, antagna ht 2007 och senare

Högskoleexamen

Generell kursplan, 12 hp (Se resp. programs utbildningsplan för tillåtna huvudområden)

Huvudområde Kurskod
Driftteknik TQDR01
Elektroteknik TQET01

Filosofie kandidat, naturvetenskaplig kandidat, teknologie kandidat, kandidat utan förled

Generell kursplan, 16 hp (Se resp. programs utbildningsplan för tillåtna huvudområden)

Huvudområde Kurskod
Biologi TQBI10
Datavetenskap TQDV10
Fysik TQFY10
Grafisk design och kommunikation TQGD10
Industriell ekonomi TQIE10
Kemi TQKE10
Kemisk biologi TQKB10
Logistik TQLO10
Matematik TQMA10
Möbeldesign TQDE10
Möbelkonservering TQKO10
Möbelsnickeri TQSN10
Möbeltapetsering TQTA10
Programmering TQPR10

Högskoleingenjör, teknologie kandidat i samband med civilingenjörsexamen

Generell kursplan, 16 hp (Se resp. programs utbildningsplan för tillåtna huvudområden)

Huvudområde Kurskod
Byggteknik TQBT11
Datateknik TQDT11
Elektroteknik TQET11
Kemiteknik TQKT11
Maskinteknik TQMT11
Teknik TQTE11

Filosofie master, naturvetenskaplig master, teknologie master

Generell kursplan, 30 hp ---  Generell kursplan, 45 hp ---  Generell kursplan, 60 hp

(Se resp. programs utbildningsplan för tillåtna huvudområden)

Huvudområde
Kurskod
30hp
Kurskod
45 hp
Kurskod
60 hp
Matematik TQMA30
Biologi TQBI30 TQBI40 TQBI60
Fysik TQFY30 TQFY40 TQFY60
Kemi TQKE30 TQKE40 TQKE60
Kemisk biologi TQKB30 TQKB40 TQKB60
Datateknik TQDT30
Datavetenskap TQDV30
Elektroteknik TQET30
Industriell ekonomi TQIE30
Informationsteknologi TQIT30
Maskinteknik TQMT30
Medicinsk teknik TQMD30
Medieteknik TQME30
Teknisk biologi TQTB30
Teknisk fysik TQTF30
Tillämpad matematik TQTM30
Transportsystem TQTS30

Civilingenjör, teknologie master i samband med civilingenjörsexamen

Generell kursplan, 30 hp (Se resp. programs utbildningsplan för tillåtna huvudområden)

Huvudområde Kurskod
Datateknik TQDT33
Energi- och miljöteknik TQEM33
Elektroteknik TQET33
Industriell ekonomi TQIE33
Informationsteknologi TQIT33
Kemisk biologi TQKB33
Maskinteknik TQMT33
Medicinsk teknik TQMD33
Medieteknik TQME33
Produktutveckling TQPU33
Teknisk biologi TQTB33
Teknisk fysik TQTF33
Tillämpad matematik TQTM33
Transportsystem TQTS33


 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2012-05-16 07:22