studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
LiTH Studiehandbok

Studiehandboken 2011

Innehåll | LiTH-Civilingenjör


En LiTH-Civilingenjör är

en kompetent, kreativ och ansvarsfull teknikutvecklare och drivande problemlösare.

  • LiTH-civilingenjören har en solid grund i matematik, naturvetenskap och teknik och kan, utgående från breda och djupa kunskaper inom dessa områden, strukturera, formulera och lösa komplexa tekniska problem.
  • En LiTH-civilingenjör har de personliga färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna ta ledande roller i avancerad teknisk utveckling. En LiTH-civilingenjör kännetecknas av självständighet, ansvarstagande, initiativförmåga och nyfikenhet. En LiTH-civilingenjör är också medveten när det gäller ledarskap, genusfrågor och etik.
  • LiTH-civilingenjören har god förmåga att samverka och kommunicera med andra personer i såväl nationella som internationella sammanhang.
  • En LiTH-civilingenjör har kunskaper och färdigheter i processen att utveckla ny teknik utgående från tekniska, affärsmässiga, hållbara och samhälleliga krav.

 
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2011-03-02 17:20