studiehandbok@lith  
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitetCivilingenjörsutbildning i teknisk biologi 2017

Innehåll | Teknisk biologi

  Teknisk biologi   Termin 1-6

Masterprofiler (se även examenskrav i utbildningsplanen)

Huvudområde: Teknisk biologi
Industriell bioteknik och produktion
Sensorer och material i biomedicin

 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2016-02-29 07:21