studiehandbok@lith  
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitetCivilingenjörsutbildning i medieteknik 2017

Innehåll | Medieteknik

  Medieteknik
  Termin 1-6
Termin 7-9

Masterprofiler

Huvudområde: Datateknik

Huvudområde: Medieteknik

Inga specificerade masterprofiler finns inom programmet. Se programplan för termin 7-9 ovan för kurser som kan väljas för att uppfylla examenskraven i utbildningsplanen.

 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2016-02-29 07:21