studiehandbok@lith  
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitetCivilingenjörsutbildning i maskinteknik 2017

Innehåll | Maskinteknik

  Maskinteknik   Termin 1-6
Termin 7-9, samtliga kurser

Masterprofiler (se även examenskrav i utbildningsplanen)

Huvudområde: Maskinteknik
Industriell produktion
Konstruktionsteknik och produktutveckling
Mekatronik
Tillämpad mekanik
Konstruktionsmaterial (endast termin 7 2017)

Huvudområde: Elektroteknik
Mekatronik

Huvudområde: Energi- och miljöteknik
Energi- och miljöteknik

Huvudområde: Flygteknik
Flygteknik

Huvudområde: Industriell ekonomi
Industriell produktion
Logistik

 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2016-09-08 12:23