studiehandbok@lith  
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitetCivilingenjörsutbildning i
kommunikation, transport och samhälle
2017


Innehåll | Kommunikation, transport och samhälle

  Kommunikation, transport och samhälle
  Termin 1-6
Samtliga kurser, termin 7-9

Masterprofiler (se även examenskrav i utbildningsplanen)

Huvudområde: Transportsystem
Trafikinformatik
Kvantitativ logistik

Huvudområde: Elektroteknik
Data- och telekommunikation

Huvudområde: Industriell ekonomi

 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2016-02-29 07:20