studiehandbok@lith  
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitetCivilingenjörsutbildning i kemisk biologi 2017

Innehåll | Kemisk biologi

  Kemisk biologi   Termin 1-2 (öppen ingång)
Termin 3-6 (inriktning civilingenjör)

Masterprofiler (se även examenskrav i utbildningsplanen)

Huvudområde: Kemisk biologi
Protein Science and Technology

Huvudområde: Teknisk biologi
Industriell bioteknik och produktion

 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2016-02-29 07:20