< LiTH - Studiehandboken 2017 - Informationsteknologi
studiehandbok@lith  
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitetCivilingenjörsutbildning i Informationsteknologi 2017

Innehåll | Informationsteknologi

  Informationsteknologi
  Termin 1-6
Termin 7-9 samtliga kurser

Masterprofiler (se även examenskrav i utbildningsplanen samt profilkrav)
(Gemensamma med D-programmet)

Huvudområde: Informationsteknologi
AI och maskininlärning
Datorsystem
Programmering och algoritmer
Storskalig mjukvaruutveckling
Spelprogrammering
Säkra system
International Software Engineering (Endast för antagna inom double degree-avtalet med HIT, Kina.)

Huvudområde: Datateknik
AI och maskininlärning
Datorsystem
Elektronik
Medicinsk informatik (endast termin 7 2017)
Programmering och algoritmer
Storskalig mjukvaruutveckling
Signal- och bildbehandling
Spelprogrammering
System-on-chip
Systemteknologi
Säkra system
International Software Engineering (Endast för antagna inom double degree-avtalet med HIT, Kina.)

Huvudområde: Elektroteknik
Elektronik
Kommunikation
Signal- och bildbehandling
System-on-chip

Huvudområde: Medicinsk teknik
Medicinsk teknik (endast termin 8-9 2017)

 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2016-09-13 15:31