studiehandbok@lith  
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitetCivilingenjörsutbildning i industriell ekonomi 2017

Innehåll | Industriell ekonomi

  Industriell ekonomi   Termin 1-6
Termin 7-9 samtliga kurser

Tekniska inriktningar
Bioteknik
Datateknik
Energiteknik
Maskinteknik
Systemteknik

Masterprofiler

Huvudområde: Industriell ekonomi
Ekonomiska informationssystem
Finans
Industriell marknadsföring
Kvalitets- och verksamhetsutveckling
Logistik
Produktionsledning
Projekt, innovation och entreprenörskap
Strategi och styrning

Huvudområde: Datateknik
Datateknik

Huvudområde: Elektroteknik
Telekommunikation
Reglerteknik
Signal- och bildbehandling

Huvudområde: Maskinteknik
Produktion
Produktutveckling
Träteknik

Huvudområde: Energi- och miljöteknik
Energiteknik

 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2016-06-10 11:46