studiehandbok@lith  
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitetCivilingenjörsutbildning i energi - miljö - management 2017

Innehåll | Energi - miljö - management

  Energi - miljö - management   Termin 1-6
Termin 7-9, samtliga kurser

Masterprofiler (se även examenskrav i utbildningsplanen)

Huvudområde: Energi- och miljöteknik
Teknik för hållbar utveckling
Systemverktyg för hållbar utveckling

Huvudområde: Industriell ekonomi
Hållbart företagande

 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2016-02-29 07:36