studiehandbok@lith  
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitetCivilingenjörsutbildning i design och produktutveckling 2017

Innehåll | Design och produktutveckling

  Design och produktutveckling   Termin 1-6
Termin 7-9, samtliga kurser

Masterprofiler (se även examenskrav i utbildningsplanen)

Huvudområde: Produktutveckling
Produktutveckling - Teknisk design

Huvudområde: Maskinteknik

 • Antagna ht 2013, programtermin 8 & 9
  Produktutveckling - Konstruktion

 • Antagna ht 2014, programtermin 7:
  Produktutveckling - Konstruktion och produktion

  Huvudområde: Industriell ekonomi
  Produktutveckling - Management

 •  

  Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


  Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
  Senast ändrad: 2016-10-19 10:55