studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

2017

UTBILDNINGSPLAN FÖR ASIENKUNSKAP, 60 hp med garantiplats
/Asian Studies/

Syftet med utbildningen

Syftet med utbildningen är att förbereda studenter för internationella program med inriktning mot japanska alternativt kinesiska vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Asienkunskap med garantiplats är en behörighetsgivande förutbildning som anknyter till nedan angivna högskoleutbildningar och till vilka den studerande garanteras plats från början, under förutsättning av godkänd Asienkunskap. Förutom språk ingår historia, samhällskunskap och kultur.

Utbildningar knutna till Asienkunskap

Garantiplats ges på civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, internationell japanska alternativt kinesiska eller på civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik och elektroteknik, japanska alternativt kinesiska. För studerande antagna till Asienkunskap fr.o.m. ht 2013 fördelas garantiplatserna enligt beslut (pdf) taget av LiTHs styrelse.

Garantiplats på efterföljande utbildning erhålls via s.k. direktantagning i urval 1 under förutsättning att Asienkunskap slutförs med godkänt resultat senast vid sista kompletteringdsatum enligt den nationella tidplan som gäller för antagning till hösttermin året efter antagningen till Asienkunskap.

Studerande som inte uppfyller villkoret för garantiplats vid urval 1 får delta i undervisningen på det program där garantiplats sökts under de första två veckorna efter utbildningsstart, om omtentamina genomförs då med syfte att slutföra Asienkunskap. För att få fortsätta studera på programmet måste den studerande dock senast den 31 augusti visa upp intyg över slutförd Asienkunskap med godkänt resultat för studievägledaren.

Önskar den studerande ej ta sin garantiplats i anspråk gäller regler för studieuppehåll. För studerande som ej beviljas studieuppehåll, alternativt ej har godkänd Asienkunskap gäller regler för studieavbrott.

Gemensamma bestämmelser

Gemensamma bestämmelser avseende särskild behörighet, anstånd, studieuppehåll samt studieavbrott finns sammanställda i gemensamma avsnitt b6 resp 18-11.

Utbildningens uppläggning och innehåll

Utbildningen är ettårig och omfattar totalt 60 hp.

Asienkunskap består av delkurser vilka anges i programplanen för utbildningen. Kursernas innehåll framgår av respektive kursplan.

För godkänd Asienkunskap krävs att samtliga kurser, totalt 60 hp, är godkända.

Utbildningsbevis

Efter godkänd utbildning utfärdas utbildningsbevis. I utbildningsbeviset anges de i Asienkunskap ingående kurserna samt betyg för dessa.

 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2016-02-29 07:11