Göm menyn

Kontakta oss
 

Vi har ett stort antal kontaktvägar för den som är intresserad av att samarbeta med Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Framför allt är det Tekniska högskolans kommunikatörer som sköter kontakten med intresserade parter.

Kommunikatörer

Tekniska högskolans kommunikatörer med ansvar för samverkan är anställda av Tekniska högskolans fakultetskansli. De sköter ett stort antal uppgifter, som kontakt för enskilda besök, inbjudningar, samverkanskvällar och riktade utbildningsaktiviteter.

Våra kommunikatörer har också bra överblick över kontaktpersoner och forskare vid universitetets institutioner och kan förmedla förfrågningar om samverkan till rätt person.

Kommunikatörer med ansvar för samverkan är:

Ann-Kristine Järrendahl

Kommunikations- och marknadsföringsansvarig vid LiTH

E-postann-kristine.jarrendahl@liu.se

Tel: 013-28 28 40, växel: 013-28 10 00

Post:

Ann-Kristine Järrendahl
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
TFK, hus Origo
581 83 Linköping

Jessica Andersson

Kommunikatör

Studentrekryteringsaktiviteter; Mässor, Populärvetenskapliga veckan, Hemmissionering

E-post: jessica.andersson@liu.se

Tel: 013-28 28 26, växel: 013-28 10 00

Post:

Jessica Andersson
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
TFK, hus Täppan plan 6
Norrköping

Mattias Björkman

Kommunikatör

Studentrekryteringsaktiviteter: Besöksdagar, Studiebesök, Quintek

E-post: mattias.bjorkman@liu.se

Tel: 013-28 15 32, växel: 013-28 10 00

Post:

Mattias Björkman
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
TFK, hus Origo
581 83 Linköping

Catharina Karlsson Foo

Redaktör

Studentrekryteringsaktiviteter, Forskningswebben, Broschyrer

E-post: catharina.karlsson.foo@liu.se

Tel: 013-28 20 15, växel: 013-28 10 00

Post:

Catharina Karlsson Foo
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
TFK, hus Origo
581 83 Linköping

Sara Sethson

Kommunikatör

Studentrekryteringsaktiviteter, nämndstöd NSS

E-postsara.sethson@liu.se

Tel: 013-28 58 35, växel: 013-28 10 00

Post:

Sara Sethson
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
TFK, hus Origo
581 83 Linköping

Studievägledare

Studievägledningen är i främsta hand till för studenter och potentiella studenter men kan även hjälpa till med vissa samverkansprojekt.

Institutionerna

Kontaktpersoner vid institutionerna kan hjälpa till med näringslivs- och skolsamverkan, främst inom institutionens ämnesområde. De förmedlar även samverkanskontakter med enskilda forskare och ämnesföreträdare.

Institutionernas kontaktpersoner hjälper också till vid studiebesök på institutionen, både för enskilda och för grupper.

Nämnden för skolsamverkan

Nämnden för skolsamverkan är ytterst ansvarigt organ för samverkansfrågor vid LiTH.

Samverkan vid Linköpings universitet

LiU sköter samverkan och samverkanspolicy på ett övergripande plan. Här hittar du kontakter för bland annat forskningsfinansiering, alumniverksamhet, internationella kontakter, skolkontakter m.m.


Sidansvarig: mattias.bjorkman@liu.se
Senast uppdaterad: Mon May 04 14:29:06 CEST 2015