Göm menyn

Tekniska Fakultetskansliet

Besöksadress:

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
Campus Valla, D-huset
Linköping (L)

Faxnummer: 013-28 28 35

Campus Norrköping, Täppan
Bredgatan 34, Norrköping (N)

Postadress:

TFK
Tekniska högskolan

Linköpings universitet
581 83 Linköping

Ledning

Annalena Kindgren, kanslichef (L)
013-28 16 75
annalena.kindgren@liu.se

Lednings- och personalansvar
Delegationsbeslut (pdf)

Administration, ekonomi, personal

Annamaria Lindegaard, fakultetscontroller   013-28 11 05
annamaria.lindegaard@liu.se

Ekonomiansvar, budgetbeslut

Margareta Johansson, fakultetssamordnare
013-28 23 98
margareta.johansson@liu.se

Ekonomi, inköpshandläggare

Christina Edlund, personalintendent (L)
013-28 10 13
christina.edlund@liu.se

Arbetsrätt och anställningsvillkor
Rekryteringsstöd

Grundutbildning

Catarina Carlberg, expert (L)
catarina.carlberg@liu.se
 

Stöd till fakultetsledning & programnämnder, publicering av Studiehandboken, administration av LiTHs kursdatabas, kursvärderingssystem, kursanmälan via Studentportalen samt frågelåda för studerande och institutionspersonal.

Torun Berlind, utbildningsledare (L)
013-28 18 48
torun.berlind@liu.se

Administrativt programansvarig för Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik

Karin Karltorp, utbildningsledare (L)
013-28 67 08
karin.karltorp@liu.se

Administrativt programansvarig för Programnämnden för industriell ekonomi och logistik

Lennart Hågeryd, utbildningsledare (L)
013-28 11 78
lennart.hageryd@liu.se

Administrativt programansvarig för Programnämnden för maskinteknik och design

Kia Ölvander, utbildningsledare (L)
013-28 20 36
kia.olvander@liu.se

Administrativt programansvarig för Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik

Tea Nygren, utbildningsledare (L)
013-28 23 55
tea.nygren@liu.se

Administrativt programansvarig för Programnämnden för data- och medieteknik.

Kerstin Johansson, nämndsamordnare (L)
013-28 10 44
kerstin.n.johansson@liu.se

KB Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik

Gunilla Holmstedt, nämndsamordnare (L)
013-28 23 33
gunilla.holmstedt@liu.se

MD Programnämnden för maskinteknik och design

Agne Virsilaite Maras, nämndsamordnare (L)
013-28 44 41
agne.virsilaite.maras@liu.se

DM Programnämnden för data- och medieteknik

Helena Larsson, nämndsamordnare (L)
013- 28 56 24
helena.larsson@liu.se

IL Programnämnden för industriell ekonomi och logistik

Helena Rosander Johansson, nämndsamordnare (L, N)
013-28 14 12
helena.rosander.johansson@liu.se

EF Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik

Maria Boberg, koordinator fakultetsstyrelsen (L)
013-28 28 72
maria.boberg@liu.se

Fakultetsstyrelsen

Forskning, forskarutbildning

Maria Mitradjieva, utbildningsledare (L)
013-28 23 19
maria.mitradjieva@liu.se

Utbildningsledare för Forskarutbildningsnämnden

Anställningar som lärare; docentärenden

Christina Hammarstedt, fakultetskoordinator (L)
013-28 15 28
christina.hammarstedt@liu.se

Sekreterare i LiTH:S anställningsnämnd

Information

Ann-Kristine Järrendahl, kommunikatör (L)
013-28 28 40
ann-kristine.jarrendahl@liu.se

Samordningsansvarig för information, studentrekrytering och marknadsföring på LiTH.

Filip Wiltgren, kommunikatör (L) (tjänstledig)
013-28 23 15
filip.wiltgren@liu.se

Ersätts av
Jonathan Pakvis, kommunikatör (L)
013-28 25 99
jonathan.pakvis@liu.se

 

Mattias Björkman, kommunikatör (L)
013-28 15 32
mattias.bjorkman@liu.se

 

Catharina Karlsson Foo, redaktör
013-28 20 15
catharina.karlsson.foo@liu.se

Textproduktion för katalog, broschyrer och webb. Korrektur och textstöd. Medverkar i programnämnden för Data- och medieteknik (DM)

Joachim Hedberg, webbredaktör (L)
joachim.hedberg@liu.se

LiTH:s webbsidor

Internationalisering

Anna Andersson, fakultetskoordinator för
internationaliseringsfrågor (L)

013-28 10 28
anna.andersson@liu.se

Ansvarig för internationella frågor inom grundutbildning, Nya avtal (Erasmus/Bilaterala)

Åsa Karlsson, internationell samordnare (L)
013-28 10 15
asa.karlsson@liu.se

Administrativa ärenden inom internationalisering, inresande studenter, broschyr- och informationsansvarig

Catarina Carlberg, expert (L)
catarina.carlberg@liu.se
 

Granskning av inresande utbytesstudenters kursval

Annika Holm, internationell samordnare (L)
013-28 26 15

Administrativa ärenden inom internationalisering, utresande studenter

Jessica Yeh, internationell samordnare (L)
(tjänstledig)

013-28 12 02
jessica.yeh@liu.se

Erasmusavtal, administrativa ärenden inom internationalisering, utresande studenter (Japan och Kina), information och ansökningar.

Daniel Bladh, internationell samordnare (L)
013-28 12 02
daniel.bladh@liu.se

 

Studievägledning

Marie Carlsson, studievägledare (L, N)
013-28 11 31
marie.carlsson@liu.se

Byggnadsteknik BI
Kommunikations- och transportsystem/Kommunikation, transport och samhälle KTS
Flygtrafik och logistik FTL
Samhällets logistik SL
Aeronautical Engineering AER
Mechanical Engineering
MEC
Energy and Environmental Engineering ENV
Intelligent Transport Systems ITS
Intelligent Transport Systems and Logistics TSL

Robert Nordman, studievägledare (N)
011-36 30 39
robert.nordman@liu.se

Medieteknik MT 
Elektronikdesign ED
Grafisk design och kommunikation GDK ,
Elteknik och automation ELE 
Driftteknik, DT
Advanced Computer graphics ACG 
Wireless Networks and Electronics WNE Basår i Norrköping

Anna Klippinger, studievägledare (L)
013-28 16 11
anna.klippinger@liu.se

Biologi Bio
Kemi - molekylär design Kem
Kemisk analysteknik KA 
Applied Ethology and Animal Biology ETH
Ecology  and the Environment  ECO
Organic Synthesis/Medicinal Chemistry
Teknisk biologi, TB
Kemisk biologi KB
Protein Science PRO
Basår i Linköping

Karin Björsten, studievägledare (L)
013-28 10 04
karin.bjorsten@liu.se

Maskinteknik M
Maskinteknik MI
Design och produktutveckling DPU
Energi-miljö-management EMM
Maskinteknik MSK
Möbeldesign
Möbelkonservering
Möbelsnickeri
Möbeltapetsering

Lena-Lotta Kjellberg, studievägledare (L)
013-28 23 41
lena-lotta.kjellberg@liu.se

Ida Ekström, studievägledare (L)
013-28 27 67
ida.ekstrom@liu.se

 

Industriell ekonomi I
Industriell ekonomi internationell Ii 
Manufacturing Management IMM
Management of Innovation and Product Development INN
Industrial Engineering and Management IND

Susann Årnfelt, studievägledare (L)
013-28 22 90
susann.arnfelt@liu.se

Industriell ekonomi I
Industriell ekonomi internationell Ii 
Manufacturing Management IMM
Management of Innovation and Product Development INN
Industrial Engineering and Management IND
Asienkunskap

Siv Söderlund, studievägledare (L)
013-28 28 36
siv.soderlund@liu.se

Datateknik, D, DI
Informationsteknologi IT 
Datavetenskap C
Innovativ programmering IP
Mjukvaruteknik U
Computer Science CS
Computer Systems COS
Software Engineering and Management SEM

Elin Önstorp, studievägledare och samordningsansvarig (L)
013-28 57 54
elin.onstorp@liu.se

Teknisk fysik & elektroteknik Y
Teknisk fysik & elektroteknik internationell Yi
Medicinsk teknik MED
Elektronik EL
Fysik och Nanovetenskap FYN
Matematik MAT
Fysik och nanovetenskap MFYS
Matematik MMAT
Materials Physics and Nanotechnology MPN
System-on-Chip SOC
Biomedical Engineering BME
Communication Electronics COE
Communication Systems CSY

Tomas Otby, koordinator (L, N)
013-28 23 56
tomas.otby@liu.se

Mottagning av studenter på masterprogram

Sara Sethson, koordinator (L)                           
013-28 58 35
sara.sethson@liu.se

Koordinator engelskspråkiga masterprogram

Nämndsamordnare, Schemaläggning

Kerstin Johansson, (L)
013-28 10 44
kerstin.n.johansson@liu.se

Handläggare; schema och tentamensschema för Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik

Gunilla Holmstedt (L)
013-28 23 33
gunilla.holmstedt@liu.se

Handläggare; schema och tentamensschema för Programnämnden för maskinteknik och design

Agne Virsilaite Maras (L)
013-28 44 41
agne.virsilaite.maras@liu.se

Handläggare;: schema och tentamensschema för Programnämnden för data- och medieteknik

Helena Rosander Johansson (L, N)
013-28 14 12
helena.rosander.johansson@liu.se

Handläggare; schema och tentamensschema för Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik

Helena Larsson (L)
013- 28 56 24
helena.larsson@liu.se

Handläggare; schema och tentamensschema för Programnämnden för industriell ekonomi och logistik

Alumni

Pia Johansson, Samordnare (L)
013-28 23 68
pia.johansson@liu.se
Projektledare alumni aktiviteter,
Samordnare konferenser

Tekniska Fakultetskansliet

Per Larsson, Rektors råd (L)
013-28 11 02
per.larsson@liu.se

 

 

Tekniska högskolan i siffror

 • Anställda: 1259 varav
  • 140 professorer
  • 410 disputerade
 • Studenter: cirka 9 000 varav
  • 5 000 Civilingenjörsstudenter
  • 900 studenter på tekniska kandidatprogram
  • 700 studenter på naturvetenskapliga program
  • 300 studenter på engelska masterprogram
  • 600 studenter på övriga program
 • Doktorander: 583
 • Budget:
  • Utbildning: 511 Mkr
  • Forskning inkl. doktorandutbildning: 243 Mkr
  • Externa medel: 378 MK

Sidansvarig: joachim.hedberg@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Apr 26 18:11:48 CEST 2017