Göm menyn

Sammanträdestider, kallelser och protokoll

 

Sammanträdestider 

 

2017

Internat den 1-2 mars, Västerås

Den 23 maj kl 13.15 - 16.30, Campus Valla

Den 8 september kl 9 - 12, Campus Valla

Den 23 november kl 13 - 16, Sky, Tornbyvägen 1, Linköping (lunch från kl 12) 

 

 

 

Till kallelser:

Föredragningslistor och nämndprotokoll

 

 

 

Äldre protokoll finns i diariet.

Kontakt

Utbildningsledare
Lennart Hågeryd
lennart.hageryd@liu.se

Nämndordförande
Johan Ölvander
johan.olvander@liu.se

Nämndsamordnare
Gunilla Holmstedt
gunilla.holmstedt@liu.se

Studievägledare M, DPU, Carl Malmsten
Karin Björsten
studievagledare.md@liu.se

Studievägledare BI, MEC, SUS, AER
Marie Carlsson
studievagledare.md@liu.se

Studievägledare MI, EMM
Lena-Lotta Kjellberg
studievagledare.md@liu.se

Kommunikatör
Mattias Björkman
mattias.bjorkman@liu.se

 

Programsidor för studenter

Byggnadsteknik
Design och produktutveckling
Energi, miljö, management
Maskinteknik (civilingenjör)
Maskinteknik (högskoleingenjör)
Möbeldesign
Möbelkonservering
Möbelsnickeri
Möbeltapetsering
 

 

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studiehandboken
Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: gunilla.holmstedt@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Oct 16 09:15:43 CEST 2017