Göm menyn

Ledamotsförteckning 2018-2020

Programnämnden för maskinteknik och design (MD)

 

Ordinarie ledamot

Suppleanter

 Företräder

Johan Ölvander, ordförande

Jonas Detterfelt

 Verksamheten

Maria Huge Brodin

Jonas Löwgren

 Verksamheten

Stefan Holmlid

Joakim Wren

 Verksamheten

Mikael Langer

Johan Thim

 Verksamheten

Anders Vennström

Per Sandström

 Verksamheten

Lars Eriksson

 

 Verksamheten

Martina Berglund

 

 Verksamheten

Sören Kahl, Husqvarna AB    

Anton Sundin, WSP Yrkeslivet

Ulf Rådeklint, Siemens AB 

Tomas Ireman, Saab AB

 Yrkeslivet

Per Felding, Toyota Material Handling International

Tony Moberg, ABB

 Yrkeslivet

Studeranderepresentanter läsåret 2017/2018    

Lina Grudd

David Sirkka

 Studenterna

Fredrik Skeppstedt

Maja Hägersten

 Studenterna

Karin Böris

Oskar Renåker

 Studenterna

Adjungerad Lisa Hermansson, Sara Narbrink    

Övriga

Nämndsamordnare: Gunilla Holmstedt

Utbildningsledare: Lennart Hågeryd

Studievägledare: Karin Björsten  Marie Carlsson Lena-Lotta Kjellberg

Kommunikatör: Mattias Björkman

 

Suppleanter till ordinarie ledamöter från verksamheten är ej personliga. Ledamöter som företräder yrkesliv och studenter har personliga suppleanter.

Kontakt

Utbildningsledare
Lennart Hågeryd
lennart.hageryd@liu.se

Nämndordförande
Johan Ölvander
johan.olvander@liu.se

Nämndsamordnare
Gunilla Holmstedt
gunilla.holmstedt@liu.se

Studievägledare M, DPU, Carl Malmsten
Karin Björsten
studievagledare.md@liu.se

Studievägledare BI, MEC, SUS, AER, DES
Marie Carlsson
studievagledare.md@liu.se

Studievägledare MI, EMM
Lena-Lotta Kjellberg
studievagledare.md@liu.se

Kommunikatör
Mattias Björkman
mattias.bjorkman@liu.se

 

Programsidor för studenter

Byggnadsteknik
Design och produktutveckling
Energi, miljö, management
Maskinteknik (civilingenjör)
Maskinteknik (högskoleingenjör)
Möbeldesign
Möbelkonservering
Möbelsnickeri
Möbeltapetsering
 

 

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studiehandboken
Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: gunilla.holmstedt@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jan 23 17:02:31 CET 2018