Göm menyn

Ledamotsförteckning 2015-2017

Programnämnden för maskinteknik och design (MD)

 

Ordinarie ledamot

Personlig suppleant

 Företräder

Johan Ölvander, ordförande

Jonas Detterfelt

 Verksamheten

Maria Huge Brodin, vice ordförande

Thomas Rosenfall

 Verksamheten

Stefan Holmlid

Jonas Ammenberg

 Verksamheten

Mikael Langer

Oleg Burdakov

 Verksamheten

Anders Vennström

Osama Hassan

 Verksamheten

Lars Eriksson

Per Sandström

 Verksamheten

Vakant

Vakant

 Yrkeslivet

Ulf Rådeklint, Siemens AB 

Tomas Ireman, Saab AB

 Yrkeslivet

Per Felding, Toyota Material Handling International

Tony Moberg, ABB

 Yrkeslivet

Studeranderepresentanter läsåret 2017/2018    

Jakob Steneteg

David Sirkka

 Studenterna

Fredrik Skeppstedt

 

 Studenterna

Karin Böris

Oskar Renåker

 Studenterna

Adjungerad Lisa Hermansson    

Övriga

Nämndsamordnare: Gunilla Holmstedt

Utbildningsledare: Lennart Hågeryd

Studievägledare: Karin Björsten  Marie Carlsson Lena-Lotta Kjellberg

Kommunikatör: Mattias Björkman

Kontakt

Utbildningsledare
Lennart Hågeryd
lennart.hageryd@liu.se

Nämndordförande
Johan Ölvander
johan.olvander@liu.se

Nämndsamordnare
Gunilla Holmstedt
gunilla.holmstedt@liu.se

Studievägledare M, DPU, Carl Malmsten
Karin Björsten
studievagledare.md@liu.se

Studievägledare BI, MEC, SUS, AER
Marie Carlsson
studievagledare.md@liu.se

Studievägledare MI, EMM
Lena-Lotta Kjellberg
studievagledare.md@liu.se

Kommunikatör
Mattias Björkman
mattias.bjorkman@liu.se

 

Programsidor för studenter

Byggnadsteknik
Design och produktutveckling
Energi, miljö, management
Maskinteknik (civilingenjör)
Maskinteknik (högskoleingenjör)
Möbeldesign
Möbelkonservering
Möbelsnickeri
Möbeltapetsering
 

 

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studiehandboken
Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: gunilla.holmstedt@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Sep 06 11:12:15 CEST 2017