Göm menyn

Arbetsgrupper inom MD-nämnden

VA - Verkställande avdelningen

I verkställande avdelning finns utbildningsnämndens ordförande, LinTek-representant, utbildningsledare, studievägledare och programnämndens samordnare. VA tar bland annat upp ärenden som gäller byten och tillgodoräknande av kurser.

 

Artikel om science writing:

http://www.sciencemag.org/content/332/6032/919.full.pdf

 

 

Programplanegrupper 2016

 

PPG Maskin

Sköter arbetet runt M-programmet. Gruppen består av ordförande Jonas Detterfeldt, Johan Moverare, Jonas Stålhand, Mikael Langer, Lars Eriksson, Magnus Sethson. Adjungerade; Maria Huge Brodin & Johan Ölvander.  Fyra studeranderepresentanter samt utbildningsledare Lennart Hågeryd, studievägledare Karin Björsten och nämndsamordnare Gunilla Holmstedt.

PPG Carl Malmsten

Sköter arbetet runt möbelhantverksutbildningarna på LiU Malmstens. Gruppen består av ordförande Ulf Brunne, Leif Burman, Leo Johannsson, Anna Karoliina Priha, fyra studeranderepresentanter samt utbildningsleedare Lennart Hågeryd, studievägledare Karin Björsten och nämnsamordnare Gunilla Holmstedt.

PPG DPU

Sköter arbetet runt DPU-programmet. Gruppen består av ordförande Johan Ölvander, Mattias Lindahl, Mats Nåbo, Stefan Holmlid, Thomas Magnusson, Erik Sundin, fyra studeranderepresentanter samt utbildningsledare Lennart Hågeryd, studievägledare Karin Björsten och nämndsamordnare Gunilla Holmstedt.

PPG MSc Design

Sköter arbetet runt masterprogrammet i design. Gruppen består av ordförande Stefan Holmlid, Johan Ölvander, Mattias Arvola, Annika Silvervarg, Wiktoria Glad, Frida Berntsson, Linnea Michel, Jonas Löwgren, Tommie Nyström, Renee Wever, Leo Johannsson, Anna Berglind, två studeranderepresentanter samt nämndordförande Matts Karlsson, utbildningsledare Lennart Hågeryd, studievägledare Marie Carlsson och nämndsamordnare Gunilla Holmstedt.

PPG EMM

Sköter arbetet runt EMM-programmet. Gruppen består av ordförande Maria Huge Brodin, Johan Renner, Niclas Svensson, Stefan Anderberg, Louise Ödlund, Daniel Kindström, Teresia Svensson, Mikael Segersäll,  fyra studeranderepresentanter samt utbildningsledare Lennart Hågeryd, studievägledare Lena-Lotta Kjellberg och nämndsamordnare Gunilla Holmstedt.

PPG MI

Sköter arbetet runt MI-programmet. Gruppen består av ordförande Peter Hallberg, Mats Björkman, Marcus Eriksson och Joakim Holmberg, 3 studeranderepresentanter samt utbildningsledare Lennart Hågeryd, studievägledare Lena-Lotta Kjellberg och nämndsamordnare Gunilla Holmstedt.

Minnesanteckningar PPG MI

PPG AER

Sköter arbetet runt Aero masterprogram. Gruppen består av ordförande Roland Gårdhagen, Ingo Staack, Stefan Lindström, utbildningsledare Lennart Hågeryd, studievägledare Marie Carlsson och nämndsamordnare Gunilla Holmstedt.

PPG BI

Sköter arbetet runt BI-programmet. Gruppen består av ordförande Anders Vennström, Osama Hassan, Dag Haugum, två studeranderepresentanter samt utbildningsledare Lennart Hågeryd, studievägledare Marie Carlsson och nämndsamordnare Gunilla Holmstedt.

 

Kontakt

Utbildningsledare
Lennart Hågeryd
lennart.hageryd@liu.se

Nämndordförande
Johan Ölvander
johan.olvander@liu.se

Nämndsamordnare
Gunilla Holmstedt
gunilla.holmstedt@liu.se

Studievägledare M, DPU, Carl Malmsten
Karin Björsten
studievagledare.md@liu.se

Studievägledare BI, MEC, SUS, AER, DES
Marie Carlsson
studievagledare.md@liu.se

Studievägledare MI, EMM
Lena-Lotta Kjellberg
studievagledare.md@liu.se

Kommunikatör
Mattias Björkman
mattias.bjorkman@liu.se

 

Programsidor för studenter

Byggnadsteknik
Design och produktutveckling
Energi, miljö, management
Maskinteknik (civilingenjör)
Maskinteknik (högskoleingenjör)
Möbeldesign
Möbelkonservering
Möbelsnickeri
Möbeltapetsering
 

 

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studiehandboken
Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: gunilla.holmstedt@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jan 04 10:27:52 CET 2018