Göm menyn

KB-nämndens utbildningar

Grundutbildningar

Kandidatprogram

  • Biologi, 180 hp
  • Kemi - molekylär design, 180 hp
  • Kemisk biologi, 180 hp (gemensamt 1:a år med civilingenjörerna)

Högskoleingenjörsprogram

  • Kemisk analysteknik, 180 hp

Civilingenjörsprogram

  • Kemisk biologi, 300 hp (gemensamt 1:a år med kandidaterna)
  • Teknisk biologi, 300 hp

Påbyggnadsutbildningar

  • Applied Ethology and Animal Biology, 120 hp
  • Ecology and the Environment, 120 hp
  • Organisk syntes/Läkemedelskemi, 120 hp
  • Protein Science, 120 hp

Mer information om nämndens program finns på utbildningswebben

 

Program som inte har nyantagning

Applied Biology (master)
Biologi (magister)
Biologi - ekologi, miljö och naturvård (kandidat och magister)
Biologi - etologi och djurbiologi (kandidat och magister)
Biologi/kemi med matematik (kandidat och magister)
Engineering Biology (master)
Kemi (magister)Kemisk biologi (magister)
Kemi- och bioteknik (högskoleingenjör)
Kemiteknik (högskoleingenjör)
Forensisk vetenskap (påbyggnad/60hp-kurspaket) Inställt 2009 och 2010 (master)

Kontakt

Nämndordförande
Karin Enander
karin.enander@liu.se

Utbildningsledare
Kia Ölvander
kia.olvander@liu.se

Nämndsamordnare
Kerstin Johansson
kerstin.n.johansson@liu.se

Studievägledare
Anna Klippinger (KB, TB, masterprogram och basår Linköping)studievagledare.kb@liu.se
Lena-Lotta Kjellberg (KA, BIO och KEM)
studievagledare.kb@liu.se

Robert Nordman (basår Norrkoping)
studievägledare.dm@liu.se 

Programsidor för studenter

Biologi
Kemi - molekylär design
Kemisk analysteknik
Kemisk biologi
Teknisk biologi

 

KB-specifika länkar

Manual för kandidatarbete (sv)
Manual för kandidatarbete (eng)

Manual för masterarbete (sv)
Manual för masterarbete (eng)
Inriktningsinformation

 

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studiehandboken
Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: kerstin.n.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jan 16 09:46:40 CET 2018