Göm menyn

Studentsidor för Teknisk biologi, 300 hp

Välkommen till programsidorna för Teknisk biologi. Informationen är främst till för nuvarande studenter. Det mesta som rör programmet och studierna går att finna i studiehandboken. Är något oklart ska du inte tveka att kontakta studievägledningen eller utbildningledaren.

Utbildningsledare: Kia Ölvander (kia.olvander@liu.se)

Till programplanen för Teknisk biologi

Utbildningsplan för Teknisk biologi

Kurser

Information om programmets kurser finns i studiehandboken.Teknisk Biologi

Individuella förändringar

Programmets innehåll fastställs av utbildningsnämnden. Vill du förändra innehållet för egen del och vara säker på att kunna ta ut din planerade examen måste du ansöka om detta hos utbildningsnämnden.  Sådana ärenden behandlas av nämndens verställande avdelning (VA), som sammanträder varannan eller var tredje vecka. Läs gällande generella beslut för byte av kurser mm

Använd blanketten Allmän ansökan om du exempelvis vill:

  • ersätta en obligatorisk kurs med någon annan liknande kurs
  • räkna in en kurs som valfri i examen som inte finns med i läro- och timplanen
  • ansöka om individuell inriktning i examen, ange vilka kurser som utgör profilen
  • göra examensarbete inom ett ämnesområde som inte är omnämnt i utbildningsplanen
  • göra exjobb med examinator som ej är anställd på Linköpings universitet

Vänd dig till studievägledare eller utbildningsledare om du vill veta mer.

Vill du läsa Teknisk biologi?

Den moderna biologin revolutionerar den biologiska framställningen av produkter, utvecklingen av diagnostiska metoder och behandlings-metoder mot sjukdomar. Teknisk biologi ger dig både teknisk kunskap och de insikter som krävs i det snabbt expanderande gränslandet mellan hälsa och teknik, allt för att kunna utnyttja biologiska system i biotekniska och tekniska tillämpningar.

Läs mer om Teknisk biologi på utbildningswebben


Sidansvarig: kerstin.n.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jul 10 11:28:02 CEST 2018