Göm menyn

Studentsidor för Kemisk analysteknik, 180 hp

Här finns information om högskoleingenjörsprogrammet Kemisk analysteknik (ci). Informationen är främst till för nuvarande studenter. Det mesta som rör programmet och studierna går att finna i studiehandboken. Är något oklart ska du inte tveka att kontakta studievägledningen eller utbildningledaren.

Utbildningsledare: Christina Ölvander (kia.olvander@liu.se)

Till programmets programplan

Kemisk analysprogrammets utbildningsplan

mikroskop  pipett

Kurser

Kemisk analysteknikProgrammets kurser ges främst av kemiavdelningen på Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi (IFM). Information om programmets kurser finns i studiehandboken och på kemiavdelningens egna webbsidor. På institutionens hemsida finns mer övergripande information.

Till avdelningens kursinfosida

Forskning 

På kemiavdelningen bedrivs forskning i biokemi, molekylär bioteknik, organisk kemi, analytisk kemi, oorganisk kemi, och fysikalisk kemi med specialitet beräkningskemi. Mycket forskning sker i samarbete med andra avdelningar inom eller utom Linköpings universitet.

Blivande student Kemisk analysteknik?

I det dagliga livet används kemi till att undersöka bland annat kriminalfall, miljöproblem och produktkvalitet. Mycket små mängder av kemikalier samlas in och analyseras, för att få reda på ursprung, giftighet och spridning. Genom avancerad teknik och analysutrustning, så kan man identifiera och mängdbestämma i stort sett alla kemiska föreningar.

Läs mer om programmet Kemisk analysteknik på utbildningswebben

 


Sidansvarig: kerstin.n.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jul 11 08:52:26 CEST 2018