Göm menyn

Studentsidor för Biologiprogrammet, 180 hp

Här finns information om Biologiprogrammet (Bio). Informationen är främst till för nuvarande studenter.  Programmet har tre olika fördjupningar, vart och ett med anknytning till ett starkt forskningsområde. De två första åren har inriktningarna många gemensamma kurser, men det tredje året har varje inriktning egna kurser. Det mesta som rör programmet och studierna finns studiehandboken. Är något oklart ska du inte tveka att kontakta studievägledningen eller utbildningsledaren.

Utbildningsledare: Kia Ölvander (kia.olvander@liu.se)

 

biologisk vävnad ormbunksblad dna-molekyl

Kurser

Programmets kurser ges främst av biologiavdelningen på Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi (IFM).  Information om programmets kurser finns i studiehandboken och på biologiavdelningens egna webbsidor. På institutionens hemsida finns mer övergripande information.

 

Forskning

Biologiavdelningen bedriver forskning inom teoretisk populationsekologi, ekologi och mikrobiologi. Linköpings universitet har även tvärvetenskaplig forskning som kan vara intressant för biologer, till exempel kemi, fysik och medicin. En del forskning sker i samarbete med avdelningar vid Hälsouniversitetet.

 

Blivande student på biologiprogrammet?

Biologi handlar om allt som har med livet och de levande organismerna att göra. Det innefattar allt från undersökandet av DNA & gener, forskning kring sjukdomar och läkemedel, till att studera populationer eller djurs beteende samt att bevara vår biologiska mångfald för att bara nämna några områden!

 

 

 


Sidansvarig: kia.olvander@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jul 11 08:13:35 CEST 2018