Göm menyn

Studentsidor för Kemi - molekylär design, 180 hp

Välkommen till programsidorna för Kemi - molekylär design. Informationen är främst till för nuvarande studenter. Det mesta som rör programmet och studierna går att finna i studiehandboken. Är något oklart ska du inte tveka att kontakta studievägledningen eller utbildningledaren.

Utbildningsledare: Christina Ölvander (kia.olvander@liu.se)

Till kemiprogrammets programplan

Kemiprogrammets utbildningsplan

 

provrör molekyl droppe i vatten

Kurser

Programmets kurser ges främst av kemiavdelningen på Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi (IFM). Information om programmets kurser finns i studiehandboken och på kemiavdelningens egna webbsidor. På institutionens hemsida finns mer övergripande information.

Till avdelningens kursinfosida

Om du vill byta kurser ska du läsa gällande generella beslut

Vill du läsa Kemi - molekylär design?

Allt omkring oss är egentligen kemi; mobiltelefonernas batterier, målarfärg, kroppsvätskor och signalsubstanser, mat ... Miljöforskare vill veta hur skadliga ämnen sprids, läkemedelsbranschen vill utveckla nya substanser till läkemedel. Kriminaltekniker vill bestämma gifthalter, rester efter narkotika eller analysera spår efter bränder. Och hur framställer man en mer miljövänlig typ av plast?

Läs mer om programmet Kemi - molekylär design på utbildningswebben


Sidansvarig: kerstin.n.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jul 11 08:19:05 CEST 2018