Göm menyn

Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik (KB)

Ledamotsförteckning för 2015-2017

 

Ordinarie ledamot

Personlig suppleant

Företräder

Helena Herbertsson (IFM), ordf

Elke Schweda (IFM)

verksamheten

Karin Enander (IFM) Carl-Fredrik Mandenius (IFM) verksamheten
Marcus Larsson (IMT) Thomas Magnusson (IEI) verksamheten
Jordi Altimiras (IFM) Kajsa Holmgren-Peterson (IKE) verksamheten
Ingegärd Skoglund (MAI) Hans Lundmark (MAI) verksamheten
Anders Hansson (ISY) Patrick Lambrix (IDA) verksamheten
Andreas Carlsson, NFC Ingrid Amadori, Landstinget   yrkeslivet
Björn Magnusson, Scandinavian Biogas Lovisa Sinkvist, BillerudKorsnäs yrkeslivet
Jennie Westander, Parken Zoo John Askling, Calluna yrkeslivet
Maja Andersson (LinTek)   studerande
Sara Svanberg (KB) Johanna Utterström (KB) studerande
  Pentti Niiranen(KA ) studerande
                  


 samt

Nämndsamordnare: Kerstin Johansson

Utbildnidngsledare: Kia Ölvander

Studievägledare: Anna Klippinger

Studievägledare: Lena-Lotta Kjellberg

Kommunikatör: Ann-Kristine Järrendahl

Kontakt

Nämndordförande
Helena Herbertsson
helena.herbertsson@liu.se

Utbildningsledare
Kia Ölvander
kia.olvander@liu.se

Nämndsamordnare
Kerstin Johansson
kerstin.n.johansson@liu.se

Studievägledare
Anna Klippinger (KB och TB)studievagledare.kb@liu.se

Lena-Lotta Kjellberg (KA, BIO och KEM)
studievagledare.kb@liu.se

Programsidor för studenter

Biologi
Kemi - molekylär design
Kemisk analysteknik
Kemisk biologi
Teknisk biologi

 

KB-specifika länkar

Manual för kandidatarbete (sv)
Manual för kandidatarbete (eng)

Manual för masterarbete (sv)
Manual för masterarbete (eng)
Inriktningsinformation

 

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studiehandboken
Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: kerstin.n.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Sep 15 08:14:58 CEST 2017