Göm menyn

Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik (KB)

Ledamotsförteckning för 2018-2020

 

 

Ordinarie ledamot

Suppleant

Företräder

  Karin Enander (IFM), ordf

Jenny Hagenblad (IFM)

verksamheten

  Kajsa Holmgren-Peterson (IKE) Carl-Fredrik Mandenius (IFM) verksamheten
  Neda Haj-Hosseini (IMT) Ksenia Onufrey (IEI) verksamheten
  Henrik Pedersen (IFM) Patrick Lambrix (IDA) verksamheten
  Hans Lundmark (MAI) Micaela Bergfors (MAI) verksamheten
  Anders Hansson (ISY)   verksamheten
  Vivian Deniz (ITN)   verksamheten
  Ingrid Amadori, Landstinget Sofia Andersen, NFC yrkeslivet
  Björn Magnusson, Scandinavian Biogas Karin Gundberg, Biototal, AB yrkeslivet
  Håkan Andersson, Calluna Torbjörn Blixt, Linköpings kommun yrkeslivet
  Maja Andersson (LinTek)   studerande
  Sara Svanberg (KB) Johanna Utterström (KB) studerande
    Pentti Niiranen(KA ) studerande
                    


 samt

Nämndsamordnare: Kerstin Johansson

Utbildnidngsledare: Kia Ölvander

Studievägledare: Anna Klippinger

Studievägledare: Lena-Lotta Kjellberg

Kommunikatör: Ann-Kristine Järrendahl

 

Suppleanter till ordinarie ledamöter från verksamheten är ej personliga. Ledamöter som företräder yrkesliv och studenter har personliga suppleanter.

Kontakt

Nämndordförande
Karin Enander
karin.enander@liu.se

Utbildningsledare
Kia Ölvander
kia.olvander@liu.se

Nämndsamordnare
Kerstin Johansson
kerstin.n.johansson@liu.se

Studievägledare
Anna Klippinger (KB, TB, masterprogram och basår Linköping)studievagledare.kb@liu.se
Lena-Lotta Kjellberg (KA, BIO och KEM)
studievagledare.kb@liu.se

Robert Nordman (basår Norrkoping)
studievägledare.dm@liu.se 

Programsidor för studenter

Biologi
Kemi - molekylär design
Kemisk analysteknik
Kemisk biologi
Teknisk biologi

 

KB-specifika länkar

Manual för kandidatarbete (sv)
Manual för kandidatarbete (eng)

Manual för masterarbete (sv)
Manual för masterarbete (eng)
Inriktningsinformation

 

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studiehandboken
Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: kerstin.n.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jan 16 09:46:40 CET 2018