Göm menyn

Programnämnden för industriell ekonomi och logistik

Programnämnden för industriell  ekonomi och logistik ansvarar för grundutbildningarna i industriell ekonomi, kommunikation, transport och samhälle, flygtransport och logistik samt samhällets logistik.  Nämnden ansvarar även för masterutbildningarna Intelligent Transport Systems and Logistics och Industrial Engineering and Management samt förutbildningen Asienkunskap.

Programnämndens uppgifter

  • planera, följa upp och utvärdera utbildningarna som den ansvarar för
  • verka för ständiga kvalitetsförbättringar
  • besluta om tillgodoräknande
  • ta fram utbildningsplaner, kursplaner, lässchema och tentamensschema

Läs mer om programnämndens uppgifter (pdf)

Kontakt

Utbildningsledare
Karin Karltorp
karin.karltorp@liu.se

Nämndordförande
Mathias Henningsson
mathias.henningsson@liu.se

Nämndsamordnare
Helene Holmberg
helene.holmberg@liu.se

Studievägledare
Lena Wallman och Susann Årnfelt (I, Ii, IND)

Marie Carlsson
(KTS, SL, FTL, TSL)

studievagledare.il@liu.se

 

Programsidor För studenter

I och Ii 
KTS
FTL
SL

 

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studieinfo
Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: helene.holmberg@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Aug 30 08:37:14 CEST 2018