Göm menyn

Programnämnden för industriell ekonomi och logistik

Programnämnden för industriell  ekonomi och logistik ansvarar för grundutbildningarna i industriell ekonomi, kommunikation, transport och samhälle, flygtransport och logistik samt samhällets logistik.  Nämnden ansvarar även för masterutbildningarna Intelligent Transport Systems and Logistics och Industrial Engineering and Management samt förutbildningen Asienkunskap.

Programnämndens uppgifter

  • planera, följa upp och utvärdera utbildningarna som den ansvarar för
  • verka för ständiga kvalitetsförbättringar
  • besluta om tillgodoräknande
  • ta fram utbildningsplaner, kursplaner, lässchema och tentamensschema

Läs mer om programnämndens uppgifter (pdf)

Kontakt

Utbildningsledare
Karin Karltorp
karin.karltorp@liu.se

Nämndordförande
Mathias Henningsson
mathias.henningsson@liu.se

Nämndsamordnare
Anna-Maria Josefsson
anna-maria.josefsson@liu.se

Studievägledare
Lena Wallman och Susann Årnfelt (I, Ii, IND)

Marie Carlsson
(KTS, SL, FTL, TSL)

studievagledare.il@liu.se

 

Programsidor För studenter

I
Ii
KTS
FTL
SL

 

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studiehandboken
Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Aug 28 11:13:03 CEST 2017