Göm menyn


Föredragningslistor och protokoll

Kommande sammanträdestider 2017-2018

7 december 2017, kl 08.15-12 i Linköping

10 januari 2018, lunchmöte kl 12.15 - 13.00 i Linköping

8-9 mars 2018, internat kl 10.00 den 8 mars - kl 15.00 den 9 mars. Plats meddelas senare.

17 maj 2018, kl 8.15 - 12.00 i Norrköping

 

Kallelser och protokoll

Äldre protokoll finns i universitetets arkiv.

Kontakt

Utbildningsledare
Karin Karltorp
karin.karltorp@liu.se

Nämndordförande
Mathias Henningsson
mathias.henningsson@liu.se

Nämndsamordnare
Anna-Maria Josefsson
anna-maria.josefsson@liu.se

Studievägledare
Lena Wallman och Susann Årnfelt (I, Ii, IND)

Marie Carlsson
(KTS, SL, FTL, TSL)

studievagledare.il@liu.se

 

Programsidor För studenter

I
Ii
KTS
FTL
SL

 

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studiehandboken
Studieadministrativa handboken


Sidansvarig: maria.boberg@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Sep 25 09:48:03 CEST 2017