Göm menyn

Kandidatprojekt utomlands för IL-civilingenjörsstudenter

Kandidatprojektkursen för civilingenjörsstudenter på I, Ii och KTS läses i termin 6 när många studenter väljer att åka utomlands. LiU ser gärna att du försöker göra ditt kandidatprojekt under ditt utlandsår om det är möjligt, och denna sida ger information om de alternativ som finns. Om det absolut inte fungerar att göra kandidatprojekt utomlands under ditt tredje år får du följa kandidatprojektkursen vid LiU i fyran (under förutsättning att du uppfyller kraven för som vanligt). Precis som vid LiU ska kandidatprojekt utomlands göras inom din tekniska inriktning.

För Ii-studenter är kandidatprojekt valfritt, men även dessa studenter uppmuntras att göra kandidatprojekt! Om man som Ii-student gör kandidatprojekt utomlands ska det genomföras på språket för att ge språkpoäng (avser kravet på 30 hp på språket från utlandsstudier), men den skriftliga rapporten kan vara på engelska.

Det finns några olika sätt att göra sitt kandidatprojekt på utomlands:

 1. Kandidatprojektet examineras i sin helhet hos det utländska universitetet (se till att du får poäng och betyg). Detta är möjligt för samtliga tekniska inriktningar. Du kan göra detta om du hittar en projektkurs som storleksmässigt motsvarar LiUs kandidatprojektkurs inom din tekniska inriktning och som uppfyller innehåll och mål nedan. Du kan göra ett självständigt arbete, men ett grupparbete t ex inom en kurs är också ok. Tillgodoräkningen görs i detta fall som om det vore en vanlig kurs från utlandsstudier och för detta behövs en beskrivning av innehållet och betyg/godkännande från det utländska universitetet. Avstämning av kandidatprojektet ska göras med utbildningsledare innan det påbörjas!
   
 2. Kandidatprojektet görs till största delen utomlands men kompletteras vid LiU. Detta kan vara möjligt för inriktningarna maskinteknik, energiteknik (eventuellt även för datateknik och bioteknik, men se punkt 3). Om du hittar en projektkurs som uppfyller kriterierna i övrigt, men är något för liten, kan du prata med den examinator/tekniskt inriktningsansvarig om det går att komplettera arbetet hemma, tex med ekonomiska aspekter eller med auskultation och framläggning så du kommer upp i minst 15 hp. Då blir arbetet inte tillgodoräknat, utan examineras här vid LiU. Anmälan görs då via blankett och via institutionen. Kontakta examinator/tekniskt inriktningsansvarig!
   
 3. Att följa kandidatprojektkursen vid LiU på distans är möjligt för datateknisk och bioteknisk inriktning. Anmälan görs då till kandidatprojektkursen inom din tekniska inriktning på vanligt sätt. Notera att du förväntas läsa heltid på ditt värduniversitet, vilket alltså medför en termin med 48 hp.

 

Innehåll och mål för kandidatprojekt utomlands

Omfattning: Minst 15 hp

Innehåll: Bestäms individuellt för varje student i samråd med utbildningsledare eller examinator vid LiU. Arbetet skall utföras inom din tekniska inriktning.

Mål:

 • systematiskt integrera sina kunskaper förvärvade under studietiden
 • tillämpa metodkunskaper och ämnesmässiga kunskaper inom huvudområdet
 • tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den
 • formulera frågeställningar samt avgränsa inom givna tidsramar
 • söka och värdera vetenskaplig litteratur
 • planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete i form av ett projekt (både skriftlig rapport och muntlig presentation)
 • professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt
 • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt examensarbete
 • skapa, analysera och utvärdera tekniska lösningar
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

 

Inriktningsansvariga (mail: förnamn.efternamn@liu.se)

 • Bioteknik Agneta Johansson
 • Datateknik Kristian Sandahl
 • Energiteknik Joakim Wren
 • Maskinteknik Erik Sundin
 • Systemteknik Jan Åslund

Sidansvarig: karin.karltorp@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jan 24 11:02:11 CET 2018