Göm menyn

Stipendier och bidrag för I och Ii studenter

 

Stipendium Tekn Dr Erik Johnsson från Atlas Copco

Atlas Copco instiftade Teknologie Doktor Erik Johnssons stipendiefond 1976. Erik Johnsson var företagets koncernchef mellan 1970 och 1975. Syftet med stipendiefonden var, och är, att lämna bidrag till studerande vid Linköpings universitet som har en teknisk-ekonomisk ämnesinriktning och som har för avsikt att studera utomlands kommande år. I ett senare skede har fondens styrelse också beslutat att även post.doc stipendier kan delas ut.

 

Ansökningstiden för 2017 har passerat. Nästa ansökningsperiod beräknas till februari/mars 2018.

 

 

 

Resebidrag - 2017 för att läsa en språkkurs i kinesiska i Kina, kinesiska i Taiwan eller japanska i Japan

  • Resebidrag om 8000 kr per student som läsåret 2016/2017 varit förstagångsregistrerad på termin 1 och 2 på programmet Industriell ekonomi - internationell (Ii) vid Linköpings universitet, eller som registrerats på Ii termin 1 hösten 2017 och varit registrerad på Asienkunskap läsåret 2016/2017.
  • Resebidraget gäller de studenter som läser en sommarkurs i kinesiska eller japanska i Kina, Taiwan eller Japan, minst 2v (80h) under sommaren, juni-september, 2017. Utbetalning förutsätter att studenten kan uppvisa intyg för genomförd godkänd kurs.
  • Ansökan görs på denna blankett (pdf) efter att språkkursen genomförts och ska vara utbildningsledare tillhanda senast 1 november 2017. Vi behöver din underskrift, bankkontonummer och personuppgifter på blanketten samt en kopia på intyget från dina studier i Kina/Taiwan/Japan. Skanna in ansökan och intyg och maila till utbildningsledare.

 


Sidansvarig: karin.karltorp@liu.se
Senast uppdaterad: Mon May 15 12:45:22 CEST 2017